Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Brakio-Bazilik Arterio-Venöz Fistül ve Üst Ekstremite Arterio-Venöz Greft Uygulamalarımızın Klinik Takip Sonuçları

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, pp.10-11 Creative Commons License

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Uyguladığımız Hastaların Yoğun Bakım Takip Sonuçları

ProCon Trabzon2 Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda Tartışmalı Konular, Rize, Turkey, 22 June 2019, pp.75-78 Creative Commons License

Koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan hastalarda obezite bileşenli metabolik sendromun yoğun bakım ve takip sonuçlarına etkisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 December 2018, pp.19-20 Sustainable Development

Tip I Aort Diseksiyonu Olan İleri Kronik Obstruktif Akciğer Hastasının Weannig Süreci

Procon Trabzon Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı'da Tartışmalı Konular, Trabzon, Turkey, 27 - 28 October 2018, pp.105-107

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asenden aort diseksiyonu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.27

Arteriyovenöz fistül anevrizmalarında cerrahi tedavi

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.18

Cerrahi tedavi yapılan üst ekstremite vasküler yaralanmaları

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.47

Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerin maturasyon gecikmesinde tedavi

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.18

Tip 3 komplike AVF anevrizmasında otojen greftle translokasyon: Olgu sunumu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.73

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.71

Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of Fontaine stage IV thromboangiitis obliterans

14. türk kalp ve damar cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.4, pp.21

Coronary rupture with percutaneous coronary balloon catheter was received operation

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, pp.107-108

Subclavian steal syndrome

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, no.3, pp.201

A comparison of the long term clinical outcomes of first and second generation drug eluting stents in saphenous vein graft lesions

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, no.3, pp.45

A rare cause of refractory angina despite repeated coronary stent and bypass surgery: coronary subclavian steal syndrome

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, no.3, pp.172

Complex peripheral vascular graft infection: A case report

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, no.3, pp.102

Coronary rupture with percutaneous coronary ballon catheter was received operation

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, no.3, pp.43

Hemodiyalizde erken kanülasyon greftlerinin kısa ve orta dönem primer ve sekonder açıklık oranları

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.4, pp.87

Mortalitesi yüksek pelvik travmada iki aşamalı iliyak bypass ve spiral venöz greft kullanımı (olgu sunumu)

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.4, pp.71

Deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modelinde eritropoetinin böbrek hasarına etkisi

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.4, pp.4

Hemodiyaliz amaçlı damar erişiminde iskemik monomelik nöropati

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.4, pp.88

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.4, pp.40

Nutcracker sendromu: Özofagus değil

31. ulusal gastroenteroloji haftası, Antalya, Turkey, 25 - 30 November 2014, vol.4, pp.387

giant aneurysm popliteal artery

8th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, pp.121

role of ethyl pyruvate in remote organ injury in an experimental model of ruptured abdominal aortic aneurysm

8th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, pp.78

Books & Book Chapters

İzole Sağ Atrium Rüptürü Olgusu Eşliğinde Künt Kardiyak Travmalara Genel Bakış

in: Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi II, Mehmet Ali KAYGIN Çiğdem TEL ÜSTÜNIŞIK, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.59-67, 2023

Radyoterapinin Kardiyak Komplikasyonları ve Kalp Damar Cerrahisi Açısından Zorlukları

in: Radyasyon Maruziyeti, Rakıcı Sema Yılmaz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.967-980, 2022

Radyoterapinin Vasküler Komplikasyonları ve Alınacak Önlemler

in: Radyasyon Maruziyeti, Rakıcı Sema Yılmaz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.381-399, 2022

Gebelikte pıhtı

in: Pıhtı, H. Tankut Akay, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.101-109, 2021 Creative Commons License

Abdominal vasküler patolojilerde karın ağrısı

in: Karın Ağrısı, Şen A, Akbaş A, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.327-335, 2019 Creative Commons License

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

81

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

83

H-Index (Scopus)

5

Project

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals