Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Resveratrol prevents acute renal injury in a model of ruptured abdominal aortic aneurysm

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, cilt.40, sa.4, ss.555-565, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Tea Grape Reduces Abdominal Aortic Occlusion-Induced Lung Injury

BRAZILIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.35, sa.4, ss.512-520, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects of whortleberry on ischemia reperfusion-induced myocardial injury in rats

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.63-69, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Our early and mid-term results for endovascular repair of abdominal aortic aneurysms

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.27, sa.1, ss.29-34, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Obturator bypass in the treatment of prosthetic graft infection: Classic but still effective

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, sa.3, ss.480-483, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

True Aneurysms of the Extracranial Carotid Artery : An Evaluation of Two "Giant Aneurysms" and the Current Literature

JOURNAL OF KOREAN NEUROSURGICAL SOCIETY, cilt.61, sa.2, ss.282-286, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unexpected image on a chest radiograph.

Scottish medical journal, cilt.62, ss.156-158, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Amputation predictors in diabetic foot ulcers treated with hyperbaric oxygen.

Journal of wound care, cilt.26, ss.361-366, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hyperbaric Oxygen Therapy in the Treatment of Fontaine Stage IV Thromboangiitis Obliterans.

The international journal of lower extremity wounds, cilt.15, ss.366-370, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Silent killer: A scalpel in the aortic wall after spinal surgery.

Neurologia i neurochirurgia polska, cilt.50, ss.294-6, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Conservative management of chylothorax after coronary artery bypass grafting.

Texas Heart Institute journal, cilt.42, ss.148-51, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Arteryel ve venöz tıkanıklığa neden olan epithelioid hemanjiyoendotelyom

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, sa.22, ss.427-430, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Long-term results for basilic vein superficialization or transposition for hemodialysis access

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.78-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Our early and mid-term results in thoracic aorta pathologies undergoing endovascular repair

Turkish Journal of Vascular Surgery, cilt.28, sa.2, ss.78-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Our experience of endovascular treatment in coronary subclavian steal syndrome with a review of the literature

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.26, sa.3, ss.366-369, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diagonal earlobe crease is associated with increased mean platelet volume

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.134-139, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An evaluation of the neutrophil-to-lymphocyte ratio as a prognostic and predictive marker in thromboangiitis obliterans

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.35-38, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The role of vascular elastography and carotid artery intima media thickness methods in the determination of non-syndromic ascending thoracic aortic aneurysm

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.25, sa.1, ss.1-6, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Brakio-Bazilik Arterio-Venöz Fistül ve Üst Ekstremite Arterio-Venöz Greft Uygulamalarımızın Klinik Takip Sonuçları

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, ss.10-11 Creative Commons License

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Uyguladığımız Hastaların Yoğun Bakım Takip Sonuçları

ProCon Trabzon2 Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda Tartışmalı Konular, Rize, Türkiye, 22 Haziran 2019, ss.75-78 Creative Commons License

Koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan hastalarda obezite bileşenli metabolik sendromun yoğun bakım ve takip sonuçlarına etkisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Aralık 2018, ss.19-20

Tip I Aort Diseksiyonu Olan İleri Kronik Obstruktif Akciğer Hastasının Weannig Süreci

Procon Trabzon Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrı'da Tartışmalı Konular, Trabzon, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2018, ss.105-107

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.4, ss.71

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asenden aort diseksiyonu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.4, ss.27

Arteriyovenöz fistül anevrizmalarında cerrahi tedavi

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.4, ss.18

Cerrahi tedavi yapılan üst ekstremite vasküler yaralanmaları

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.4, ss.47

Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerin maturasyon gecikmesinde tedavi

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.4, ss.18

Tip 3 komplike AVF anevrizmasında otojen greftle translokasyon: Olgu sunumu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.4, ss.73

Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of Fontaine stage IV thromboangiitis obliterans

14. türk kalp ve damar cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2016, cilt.4, ss.21

Coronary rupture with percutaneous coronary balloon catheter was received operation

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, ss.107-108

Complex peripheral vascular graft infection: A case report

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, sa.3, ss.102

Subclavian steal syndrome

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, sa.3, ss.201

Coronary rupture with percutaneous coronary ballon catheter was received operation

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, sa.3, ss.43

A comparison of the long term clinical outcomes of first and second generation drug eluting stents in saphenous vein graft lesions

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, sa.3, ss.45

A rare cause of refractory angina despite repeated coronary stent and bypass surgery: coronary subclavian steal syndrome

12th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016, cilt.57, sa.3, ss.172

Hemodiyalizde erken kanülasyon greftlerinin kısa ve orta dönem primer ve sekonder açıklık oranları

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.4, ss.87

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.4, ss.40

Hemodiyaliz amaçlı damar erişiminde iskemik monomelik nöropati

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.4, ss.88

Mortalitesi yüksek pelvik travmada iki aşamalı iliyak bypass ve spiral venöz greft kullanımı (olgu sunumu)

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.4, ss.71

Deneysel rüptüre abdominal aort anevrizması modelinde eritropoetinin böbrek hasarına etkisi

17. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 8. ulusal fleboloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.4, ss.4

Nutcracker sendromu: Özofagus değil

31. ulusal gastroenteroloji haftası, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014, cilt.4, ss.387

Pelvik konjesyon sendromu: Kronik pelvik ağrı ayırıcı tanısında gözardı ediliyor mu?

31. ulusal gastroenteroloji haftası, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014, cilt.4, ss.387

giant aneurysm popliteal artery

8th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2012, cilt.15, ss.121

role of ethyl pyruvate in remote organ injury in an experimental model of ruptured abdominal aortic aneurysm

8th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2012, cilt.15, ss.78

The effect of tranexamic acid and desmopressin acetate infusion on coagulation parameters in patients operated under dual antiplatelet therapy

8th international congress of update in cardiology and cardiovascular surgery, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2012, cilt.15, ss.21

Kitap & Kitap Bölümleri

Abdominal vasküler patolojilerde karın ağrısı

Karın Ağrısı, Şen A, Akbaş A, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.327-335, 2019 Creative Commons License