Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Ktü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yazılı ve Sözlü Argüman Oluşturma Becerilerinin Gelişimi

  Karadeniz Technical University, İlköğretim, Fen Bilgisi Eğitimi

 • 2010 Postgraduate

  Işık Ünitesinin Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem İle Öğretimi

  Gazi University, İlköğretim, Fen Bilgisi Eğitimi

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019EPDAD Kurum Temsilcileri Akreditasyon Hazırlık Eğitimi

  Education Management and Planning , Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği