Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2018 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ktü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yazılı ve Sözlü Argüman Oluşturma Becerilerinin Gelişimi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlköğretim, Fen Bilgisi Eğitimi

 • 2010 Yüksek Lisans

  Işık Ünitesinin Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem İle Öğretimi

  Gazi Üniversitesi, İlköğretim, Fen Bilgisi Eğitimi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019EPDAD Kurum Temsilcileri Akreditasyon Hazırlık Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği