Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Muhammed Hâdî Ma‘rifet’in Görüşleri Bağlamında Şiî/İmâmî Gelenekte Kur’an’ın Cem‘i Meselesine İki Farklı Yaklaşım

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.17, pp.73-98, 2020 (National Refreed University Journal)

Ulûmu'l-Kur'ân'la İlgili İlimlerin Tasnifi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.12, pp.237-249, 2017 (National Refreed University Journal)

Examination Of The Tafser Text Of ismail Zuhtu Efendi From Tosya Among The Teachers Of The Lessons Before The Sultans

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.16, no.31, pp.301-314, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

19. Yüzyılda Farsçadan Türkçeye Bir Tefsir Klasiğinin Tercümesi: İsmail Ferruh Efendinin Tefsîr-i Mevâkib Adlı Eseri Üzerine

Sahn-ı Semân’xxdan Dârülfünûn’xxa Osmanlı’xxda İlim ve Fikir Dünyası, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2018

Osmanlıda Hoca-Talebe İlişkisine Güzel Bir Örnek: Şeyhülislâm Sa’xxdî Çelebi Ve Amasyalı Kızıl Molla

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.2, pp.286-296

Fatih Sultan Mehmed Han’xxın Emriyle Yazılan Farsça Tefsir: Kitabü’xxş-şifâ fî tefsir-i kelâmillahi’xxl-münzel mine’xxs-semâ

ULUSLARARASI TÜRK TEFSİR EKOLÜ SEMPOZYUMU -OSMANLI DÖNEMİ-, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2017, vol.1, pp.131-160

Osmanlıda Hoca-Talebe İlişkisine Güzel Bir Örnek: Şeyhülislâm Sa'dî Çelebi Ve Amasyalı Kızıl Molla

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.II, pp.286-296

Şeyhülislâm Sadi Çelebi ve Kâdî Beyzâvî Hâşiyesinin Değerlendirilmesi

II.ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ SEMPOZYUMU, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2014, vol.I, pp.637-651

Books & Book Chapters

Şîa'da Kur'an İlimleri

Fecr Yayınevi, Ankara, 2021