Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mukopolisakkaridoz Tip1 (Hurler Hastalığı) Kranial MRG bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.40

MASTİKATÖR KİTLEYLE PRESENTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM PERİNÖRAL TÜMÖR YAYILIM BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

Mukopolisakkaridoz Tip1 (Hurler Hastalığı) Kranial MRG bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.40

Mastikatör kitleyle presente skuamöz hücreli karsinom perinöral tümör yayılım bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.41

Mastikatör kitleyle presente skuamöz hücreli karsinom perinöral tümör yayılım bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.41

Serebral anevrizma tedavisi sonrası gelişen komplikasyon watershed infarktı

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.36

Postpartum dönemde gelişen sinüs ven trombozu

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.46

POSTPARTUM DÖNEMDE GELİŞEN SİNÜS VEN TROMBOZU

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

Manyetik rezonansla belirlenmiş yumuşak damak-uvula hacminin uyku apnesi tanisindaki yeri

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

EKSTRAVENTRİKÜLER ANAPLASTİK MULTİFOKAL EPANDİMOM: MR BULGULARI.

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ TURKRAD 2017, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017

NAZOLAKRİMAL KANAL MUKOSELİ BT VE MR BULGULAR

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017, pp.1

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

SİMULTANE,SENKRON VE METAKRON MULTİPL PRİMER MALİGNİTELİ OLGULAR VE MR BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPT ANMASI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

EP-207 PARSİYEL DAMAK YARIĞININ EŞLİK ETTİĞİ TİP1 UNİLATERAL YARIK DUDAK:PRENATAL MR BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

REKTUMA FİSTÜLİZE VE CİLTALTINA UZANIMLI PRESAKRAL TAİLGUT KİSTİ: MR BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

TAKİPLİ ADRENAL KİTLELERDE VOLÜM ÖLÇÜMÜ

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.22

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.265

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPTANMASI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.33

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.262

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPTANMASI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.322

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.11

YETİŞKİN HASTADA SAKRAL NÖROBLASTİK TÜMÖR

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017

Brakial Arter Yoluyla Stroke Tedavisi

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1021

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1025

Yetişkin Hastada Sakral Nöroblastik Tümör

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1023

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.30

Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1022

Brakial Arter Yoluyla Stroke Tedavisi

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.31

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.34

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1025

PULVİNAR T1 HİPERİNTENSİTENİN PATOGNOMOTİK OLDUĞU HASTALIK FABRY HASTALIĞI

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 February 2017

İNSİDENTAL SAPTANAN RETROFARİNGEAL İCA OLGUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

DEV İNTRAKRANYAL LİPOM MR BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

GLOMUS TİMPANİKUM MR VE MRA BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Pontoserebellar Vasküler varyasyonların 3D T2 MR ( Space Sekans ) ile Değerlendirilmesi.

ürk Manyetik rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26 -28 Mayıs 2016., Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

AMELANOTİK MELANOM METASTAZI PREZENTE OLAN MALİGN MELANOM OLGUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

YETİŞKİN OLGUDA NADİR GÖRÜLEN DAKRİYOSİSTOSEL

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.96

Multiple Skleroz Ön Tanılı Hastada Ender Bir Sonuç: Kranial Tutulumlu Lyme Hastalığı

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Antalya, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.247

Dev İntrakranyal Lipom; MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26-28 Mayıs 2016., Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.95

Multiple Skleroz Ön Tanılı Hastada Ender Bir Sonuç: Kranial Tutulumlu Lyme Hastalığı

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Antalya, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.247

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

Amelanotik Melanom Metastazı Prezente Olan Malign Melanom Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.108

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Multiple Skleroz Ön Tanılı Hastada Ender Bir Sonuç: Kranial Tutulumlu Lyme Hastalığı

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Antalya, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.247

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Glomus Timpanikum MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.107

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.96

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

Nazal tıkanıklığı olan olgularda östaki tüpü paratubal yapıların MRG ile değerlendirilmesi

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

NAZAL TIKANIKLIĞI OLAN OLGULARDA ÖSTAKİ TÜPÜ PARATUBAL YAPILARIN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Primer parotis lenfoma Dual BT bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

PRİMER PAROTİS LENFPMA DUAL BT BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

PRİMER PAROTİS LENFOMA DUAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 25. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

NADİR BİR TÜMÖR: DEV HÜCRELİ GRANÜLOM MR-DWI BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Nadir bir tümör: Dev hücreli granülom MR-DWI bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Dev Hücreli Granülom BT, MR ve Diffüzyon Mr Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016, pp.6

Primer Parotis Lenfoma Dual BT Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016, pp.3

Hafif Kafa Travmasında Faklı Bir MRI Sekansı SWI

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Role of suscepitibility-weighted imaging in mild trabmatic brain injury

TURKRAD 2015 European Society of Emergency Radiology ESER Yıllık Bilimsel Toplantısı 2015, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2015

Erken Evre Glomus Timpanikum: BT ve MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.280

Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.144

Erken Evre Glomus Timpanikum: BT ve MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.280

Erken Evre Glomus Timpanikum: BT ve MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.280

Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.144

Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.144

Frontal Mukopiyosel; BT ve MR ve Diffüzyon MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.281

Frontal Mukopiyosel; BT ve MR ve Diffüzyon MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.281

Frontal Mukopiyosel; BT ve MR ve Diffüzyon MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.281

Nadir Bir Olgu: ICA Pssodoanevrizma MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları”, Türk

Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Kallman Sendromu MR bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Nadir Bir Yerleşim: Nazal Kavitede Ekstramedüller Plazmositomun MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.203

Nadir Bir Yerleşim: Nazal Kavitede Ekstramedüller Plazmositomun MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.203

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Nadir Bir Yerleşim: Nazal Kavitede Ekstramedüller Plazmositomun MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.203

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Meme Kanserinin Multiple İntramedüller Kord Metastazı:MR Bulguları

34. radyoloji kongresi turkrad 2013, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013 Sustainable Development

Meme Kanserinin Multiple İntramedüller Kord Metastazı:MR Bulguları

34. radyoloji kongresi turkrad 2013, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013 Sustainable Development

Meme Kanserinin Multiple İntramedüller Kord Metastazı:MR Bulguları

34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2013, pp.674 Sustainable Development

Majör Kranial Ano alilerin Prenatal Ultrason Bulguları

32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Kist Hidatik İçin BT’de Ayırıcı Bir Bulgu: Yağ Damlacıkları

32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Major Bir Fetal Anomali: Sefalosel- İki Olguda Prenatal Ultrason Bulgular

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.506

Major Bir Fetal Anomali: Sefalosel- İki Olguda Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İnfantil Polikistik Böbrekli İki olgunun Ultrason ve MR Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Tanotoforik Displazi ve Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Majör Kranial Anomalilerin Pranatal Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.1174

Tanotoforik Displazi ve Prenatal Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.620

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.513

Komplet Testiküler Feminizasyon: Ultrason ve MR bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Akrani: 8 Olguda Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Akrani: 8 Olguda Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.508

Komplet Testiküler Feminizasyon: Ultrason ve MR Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.612

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İnfantil Polikistik Böbrekli İki olgunun Ultrason ve MR Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Tanotoforik Displazi ve Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Kist hidatik için BT \'de Ayırıcı Bir Bulgu:Yağ damlacıkları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İnfantil Polikistik Böbrekli İki Olgunun Ultrason ve MR Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.510

Komplet Testiküler Feminizasyon: Ultrason ve MR bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İkiz gebelikte tek fetüste sakrokoksigeal teratom:Prenatal US

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.360

Majör Kranyal Anomalilerin Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Kist hidatik için BT’de ayırıcı bir bulgu: Yağ damlacıkları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.461

Akrani: 8 Olguda Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Majör Kranyal Anomalilerin Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

APENDEKTOMİLİ OLGUDA NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: GÜDÜK APENDİSİT

TÜRKRAD 2009 30. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 09 November 2009

OLGU SUNUMU: POLAND SENDROMU DİREKT GRAFİ VE BT BULGULARI

turkrad 2009, Antalya, Turkey, 4 - 09 November 2009, pp.624

SUPERNUMERARY BÖBREK ULTRASON BULGULARI

turkrad 2009, Antalya, Turkey, 4 - 09 November 2009, pp.641

Monokoryonik ikizlerde markerlerin ikiz olmayışı genetik diskordans işareti mi?

TÜRKRAD 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, , Antalya., Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2009, pp.642

Apendektomili olguda nadir akut batın nedeni; güdük apandisit

30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2009, pp.224

Olgu sunumu: Poland sendromu direk grafi ve BT bulguları

30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2009, pp.624

Semptomları ile disk hernilerini taklit eden lezyonlar; intraspinal sinovyal kistler

30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2009, pp.522

Kronik karın ağrısı ve akut batının nadir bir nedeni: gezici dalak

30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2009, pp.581

Supernumerary böbrek ultrason bulguları

30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2009, pp.454

SEMPTOMLARI DİSK HERNİLERİNİ TAKLİD EDEN LEZYONLAR: İNTRASPİNAL SİNOVYAL KİSTLER

TÜRKRAD 2008 29. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2008

İntrakranial uzanım gösteren petröz kemik yerleşimli miksoid kondrosarkom

26. Ulusal Radyoloji Kongresiİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2005, vol.2005/3, no.1, pp.133

AYNI AİLEDE MULTİPL KARACİĞER KİSTLERİ, HEPATOMEGALİ VE FAMİLYAL DEPO HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ

TÜRKRAD 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya., Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2005, vol.2005/3, no.1, pp.211

PRİMER SEREBELLAR GERMİNOMLU OLGUDA MR GÖRÜNTÜLEME VE MR SPEKTROSKOPİ BULGULARI

TÜRKRAD 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya., Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2005, vol.2005/3., no.1, pp.134

Hidatik kist hastalığının izole meme tutulumu

25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2004, vol.10, no.1, pp.275

JEUNE SENDROMU

TÜRKRAD 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2004, vol.10, no.1, pp.260

BRAKİAL ARTER YOLUYLA STROKE TEDAVİSİ

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 February 2017 - 19 February 1017