Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2014 Research Assistant PhD

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2013 Research Assistant

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Ölçme Ve Değerlendiirme

 • 2004 - 2005 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Sınıf Öğretmenliği

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Assistant Coordinator

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2019 - Continues Manager of Research and Application Center

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2016 Program Koordinatörü

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi

 • 2014 - 2016 Deputy Director of the Center

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN 2

 • Undergraduate KAYNAK TARAMA VE RAPOR HAZIRLAMA

 • Undergraduate BASIC STATISTICS

 • Postgraduate SPECIALIZATION FIELD1

 • Postgraduate NİCEL VERİ ANALİZİ

 • Postgraduate seminar

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZİ

 • Undergraduate REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI

 • Undergraduate İSTATİSTİK 1

 • Undergraduate OKULLARDA RPD UYGULAMALARI

 • Undergraduate TEST DIŞI TEKNİKLER

 • Undergraduate PSİKOLOJİK TESTLER

 • Postgraduate Bilimsel Araştırmalarda Yöntem ve Etik

 • Undergraduate STATISTICS

 • Postgraduate TEZ

 • Undergraduate TÜRK DİLİ2

 • Postgraduate THESIS

 • Undergraduate İSTATİSTİK

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate TEMEL İSTATİSTİK

 • Undergraduate SCIENTIFIC RESEARCH METHODS

 • Postgraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

 • Postgraduate bilimsel araştırmalarda yöntem ve etik

 • Postgraduate QUANTITATIVE DATA ANALYSIS

 • Postgraduate SPECIALIZATION FIELD 2

 • Undergraduate PSİKOLOJİK TESTLER

 • Postgraduate NİCEL VERİ ANALİZİ

 • Undergraduate İSTATİSTİK 1

 • Undergraduate PSİKOLOJİK TESTLER

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN1

 • Undergraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate PSİKOLOJİK TESTLER

 • Postgraduate Method and Ethics in Scientific Researchsel

 • Undergraduate Temel istatistik

 • Undergraduate Psiklojik testler

 • Undergraduate ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Undergraduate İSTATİSTİK

 • Postgraduate SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 • Postgraduate EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

 • Undergraduate BİLİMSELE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate OKUL DENEYİMİ

 • Postgraduate EĞİTİMDE ÖLÇEK GELİŞTİRME