Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of Reproductive Characteristics of the European Catfish (Silurus glanis) in Borcka Dam Lake

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.29, no.4, pp.2123-2133, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Life-History Traits of the Black Scorpionfish (Scorpaena porcus) in Southeastern Black Sea

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.19, no.7, pp.571-584, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Purse Seine Fishery Discards on the Black Sea Coasts of Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, no.1, pp.81-91, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The size selectivity of whiting (Merlangius merlangus euxinus) caught by gillnet in the eastern Black Sea of Turkey

JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.94, no.7, pp.1539-1544, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Bottom trawl fishery discards on the Black Sea coast of Turkey

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.15, no.1, pp.156-164, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.12, no.4, pp.937-945, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Feeding Regime of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) In Turkish Middle Black Sea Coast

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.11, no.4, pp.515-522, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determination of Structural and Technical Characteristics of Fishing Gears Used in Coastal Fishing in Artvin Region

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.4, pp.735-741, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Borçka Baraj Gölü’ndeki (Artvin) Tatlısu Kefali (Squalius orientalis Heckel, 1847)’nin Bazı Büyüme Parametreleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.38-53, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Catch composition, Gonadosomatic Index and Condition Factor of Bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766)

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.2, pp.97-103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Length Weight Relationships of 10 Fish Species from the Southern Black Sea Turkey

Journal of FisheriesSciences.com, vol.9, no.1, pp.19-23, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Length based seasonal growth of the garfish, Belone belone (Linnaeus, 1761) (Belonidae), in the southeast Black Sea.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.11 ,, no.35, pp.8742-8750, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea

Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.7, pp.33-36, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sinop kıyılarında avlanan pasifik kefali (mugil so-iuy, basilevsky, 1855) filetolarında besin içeriklerinin dağılımı.

E.Ü, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.421-424, 2006 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et Verimi ile Protein ve Yağ Oranlarının Mevsimsel Değişimi

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, pp.629-935, 2005 (National Refreed University Journal)

Orta Karadeniz (Sinop)?de kalkan avcılığı, birim çabadaki av miktarı ve kalkan ağlarının özelliklerinin belirlenmesi

SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Dergisi, vol.2, no.12, pp.100-109, 2004 (National Refreed University Journal)

Zargana Balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) Et Veriminin Mevsim, Yaş ve Cinsiyete Göre Değişimi

SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.12, pp.1-6, 2004 (National Refreed University Journal)

Dip Paraketasında Kanca Büyüklüğünün Seçicilik Üzerine Etkisi.

SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.10, pp.52-63, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of Biodiversity Indices and Distribution of Some Fish Species in the Southeastern Black Sea Coasts

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.512 Sustainable Development

Comparison of Biodiversity Indices and Distribution of Some Fish Species in the Southeastern Black Sea Coasts

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.512 Sustainable Development

BYCATCH OF THE MIDWATER TRAWL ON THE SOUTHERN BLACK SEA

FABA 2014: International Symposium On Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014 Creative Commons License

Other Publications