Assoc. Prof. GÜLER YANIK


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Metrics

Publication

37

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2012

2005 - 2012

Doctorate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Polıtıcal Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Kurumsal itibar ile örgütsel kıvanç, duygusal bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir araştırma Sustainable Development

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2004

2004

Postgraduate

Bilgi yönetimi, yaratıcılık yönetimi ve iletişim bağlantısı

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğitimcilerin Eğitimi

Education Management and Planning

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2021 - 2023

2021 - 2023

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2014 - 2021

2014 - 2021

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2012 - 2014

2012 - 2014

Lecturer PhD

Kocaeli University, Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar

2002 - 2012

2002 - 2012

Lecturer

Kocaeli University, Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Genel İşletme

Doctorate

Doctorate

Kurumsal İtibar Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Örgüt Kültürü

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon İlkeleri

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Yönetişim

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim ve Organizasyon Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

Yeni Ekonomi ve Bilgi Yönetimi

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Kariyerin Önündeki Engel: MOBBİNG

UÇKUN C. G., UÇKUN S., YANIK G.

PAGEV Plastik Dergisi , vol.23, no.127, pp.166-176, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR ANDPRESENTEEISM AT WORK

Turan M., Yanık G.

CUKUROVA 10TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 02 April 2023, pp.522-532 Creative Commons License

2022

2022

Çalışanların İşte Varolamama Sorununa Yönelik Bir Araştırma

YANIK G.

International Conference on Global of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "GEORGIAN TECHNICAL UNİVERSITY-GTU", Tblisi, Georgia, 24 - 26 June 2022, pp.361-368

2014

2014

Örgütlerde Yaratımcı Bireyin Arttırılmasında Meslek Yüksekokullarının Rolü ve İnovasyon Katkısı

YÜKSEL A., UÇKUN C. G., YANIK G., DEMİR B.

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Çaycuma, Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014

2013

2013

İnovasyon Yeteneğinin Artırılmasında Üniversite Sanayi İşbirliği ve Meslek Yüksekokullarının Rolü

YÜKSEL A., UÇKUN C. G., YANIK G., DEMİR B.

3.Uluslararası Meslek Yüksekokul Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.82

2012

2012

Kurumsal İtibarın Örgütsel Kıvanç Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

YANIK G., GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU H.

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, 24-26 Mayıs 2012, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012

2007

2007

Girişimcilikte Bir Finasman Modeli Olan Melek Yatırımcı

AKPINAR S., YANIK G.

I.Ulusal Girişimcilik Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 May 2007, pp.1-11

2005

2005

MeslekYüksekokullarına Sınavla ve Sınavsız Gelen Öğrencilerin Bazı Yapı Karşılaştırmaları

ÇELİK F., YANIK G.

3.Ulusal Meslek Yüsekokulları Sempozyumu, Burdur, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.3

Books & Book Chapters

2022

2022

Effect of Emotional Contagion on The Team Performance

Yanık G.

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume V, Özçelik Özer, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.133-144, 2022

2021

2021

Examination Academic Performance Evaluation

YANIK G.

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume IV, Adil Akıncı, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.395-404, 2021

2019

2019

Perakende Organizasyonu ve İnsan Kaynakları Yönetimi

YANIK G.

in: Perakende Yönetimi Stratejik Yaklaşım, Ustaahmetoğlu Erol, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.272-294, 2019

2018

2018

İŞLETMELERDE MOBBİNG

UÇKUN C. G., YANIK G.

in: KLASİKTEN MODERNE İŞLETME YÖNETİMİNE BAKIŞ, C.GAZİ UÇKUN, Editor, UMUTEPE YAYINLARI, Kocaeli, pp.298-313, 2018

2018

2018

İşletmelerde Kriz ve Risk Yönetimi

YANIK G.

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, C.Gazi Uçkun, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.196-210, 2018

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

May 2023

May 2023

Alanya Akademik Bakış

National Scientific Refreed Journal

March 2023

March 2023

İşletme Bilimi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2023

March 2023

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2022

July 2022

İş ve İnsan

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Aksaray üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2020

September 2020

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2020

September 2020

İşletme Ekonomi ve yönetim araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

MILLI EGITIM

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2019

April 2019

Arvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

January-2023

January 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

July-2022

July 2022

Doctorate

Doctorate - Giresun Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctorate

Doctorate - Giresun Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Giresun Üniversitesi

June-2016

June 2016

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi