Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
hamiyetbusra.gullu@erdogan.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.erdogan.edu.tr/hamiyetbusra.gullu
Posta Adresi
hamiyetbusragullu@gmail.com