General Information

Institutional Information

Unit
Tıp Fakültesi
Department
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Program
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Contact

Email
hamiyetbusra.gullu@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/hamiyetbusra.gullu
Address
hamiyetbusragullu@gmail.com