Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tarih Öğretiminde Gazete Kullanımın Çokperspektifliliğe etkisi

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.693-710, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDE ARŞİV BELGELERİNİN KULLANIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VI.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.345

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE YETERLİKLER ÇERÇEVESİNDEKİ YETKİNLİKLERE YÖNELİK FARKINDALIKLARI

2. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.1, pp.98 Creative Commons License Sustainable Development

ARTVİN İLİ VE ÇEVRESİ HAKKINDA LİTERATÜR TARAMASI

I. Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.83

Cumhuriyet Dönemi Artvin Milletvekilleri

I. Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.83

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ ÇEVRE BİLGİLERİ VE BİLİNÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

V.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.792-802 Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersindeki Matematik Kavramları İle İlgili Alan Bilgilerinin İncelenmesi

VI. International Symposium on Social Studies Education, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.489-490

"Osmanlı Arşivinin Sosyal Bilimler Eğitimi İşlevleri, Yapılan Uygulamalar ve Gereksinimler"

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.349

Tarihî Romanların Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.248-249

Tarihî Romanların Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.248-249

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersindeki Matematik Kavramları İle İlgili Alan Bilgilerinin İncelenmesi

International Symposium on Social Studies Education VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.250

Tarihî Romanların Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.248-249

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersindeki Matematik Kavramları İle İlgili Alan Bilgilerinin İncelenmesi

International Symposium on Social Studies Education VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.250

TARİHÎ ROMANLARIN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Tarih Öğretiminde Sözlü Tarih Yönteminin Kullanımına İlişkin Örnek Bir Uygulama

IV.ULUSLAR ARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.60

TARİH ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİ NİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

IV. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH DERSLERİNDE TARİHİ ROMAN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

11.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.306-307

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TARİH BİLİNCİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

11.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.398-399

Books & Book Chapters

1923'ten Günümüze Artvin Milletvekilleri

in: Artvin Araştırmaları 3, YAVUZ, Nuri, Editor, Artvin Çoruh Üniversitesi Yayınları, Artvin, pp.105-123, 2021