Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Mediating Role of Meaninglessness in the Relationship Between Religiosity and Depression

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.55, pp.379-395, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Kur'an ve Psikoloji

BILIMNAME, no.37, pp.1309-1313, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Problems in the Editorial Process and Solution Proposals

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 March 2020, pp.45-58 Creative Commons License

İlahiyat Dergileri Bağlamında Akademik Dergicilikte Dizinlenme Sürecine Dair İzlenimler

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 March 2020, pp.123-137 Creative Commons License

Felsefe’den Pozitif Psikoloji’ye Bir Erdem Olarak “Adalet”

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.116-123 Creative Commons License

Kişilik ve Dindarlık İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma (Güneysu Örneği)

I. Güneysu Sempozyumu Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat, Rize, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.259-287

Dindarlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.1-21

Yetişkinlerde Alçakgönüllülük, Dindarlık ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

I. AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 April - 01 May 2016, pp.1

Books & Book Chapters

Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi: Din Bilimleri Alanından Örnek Analizlerle

in: Din Bilimlerinde Nicel Yöntem Teorik Temel, Analiz, Yorumlama ve Raporlama, Ayten, Ali, Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.139-169, 2022

Din Bilimleri Çalışmalarında Betimsel Analiz, T-Test ve Anova: Örnek Uygulamalarla Veri Betimleme ve Grup Ortalamalarını Karşılaştırma

in: Din Bilimlerinde Nicel Yöntem Teorik Temel, Analiz, Yorumlama ve Raporlama, Ayten, Ali, Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.45-72, 2022

Covid-19 Sürecinde Yaşlılarda Ruh Sağlığı ve Dinî başa çıkma Uygulamalı Bir Model Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Test Edilmesinin Tanıtımı

in: Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Disiplinlerarası Araştırmalar, Gürsu, Orhan; Söylev, Ömer Faruk; Demirtaş Bayram, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.249-273, 2021

Kişilik Özellikleri ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma (Güneysu Örneği)

in: Kizilgeçit M. , Vural M.E. , "", Güneysu'da Dinî-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat,, Yavuz Salih S., Erkan Ü.,, Editor, Rteü Yayınları,, Ankara, pp.259-287, 2017