Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Social Workers From Education to Working Life

EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH , vol.3, no.10, pp.10660-10669, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Exploring the Competences of Early Career SCHOOL SOCIAL WORKERS in Advancing SCHOOL MENTAL HEALTH

2022 Annual Conference on Advancing School Mental Health: The Three Rs: Reflect, Recover, Renew, Maryland, United States Of America, 13 October 2022

Düzensiz Göç Bağlamında Zamansallık ve Düzensiz Göçmenlerin Bekleme Deneyimleri

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 01 September 2021 Sustainable Development

Sosyal Hizmet ve Covıd-19: Pandemi Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün mü?

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Turkey, 06 November 2020 Sustainable Development

Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji ve Sosyal Sorunların Çözümü: Çok Disiplinli Bir Bakış Açısı

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Çorum, Turkey, 22 August 2020 - 23 August 2021, pp.115 Sustainable Development

Toplumsal Sağlık Açısından Su Güvenliği ve Ekolojik Sosyal Hizmet için Çıkarımlar: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

I. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 01 July 2020

Yeni Gelen Mültecilerin ve Göç Alanında Çalışan Profesyonellerin Toplumsal Uyum Pratikleri: Avrupa Düzeyinde Ortak Bir Çalışma

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Özet Metinleri, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020 Sustainable Development

Mültecilerin Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Yoluyla Entegrasyonu: Bir Avrupa Birliği Projesi

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 05 July 2020

OKUL SOSYAL HİZMETİ VE ONARICI ADALETİN OKUL DİSİPLİNİNE VAADİ

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3. Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 November 2019

Klinik Çalışmadan Sosyal Politikaya Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolleri ve Sorumlulukları

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2016

Okul Sosyal Hizmeti nin Okul Erken Terki Üzerine Potansiyel Etkisi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015

Localization Movement of Social Work Education in Global Axis

Social Work Education in Europe: towards 2025, Milan, Italy, 29 June - 02 July 2015

Books & Book Chapters

Travmatik Beyin Hasarı ve Asker Aileleri

in: Sosyal Hizmette Nörobilim, Yasemin Özkan, Editor, Psikoterapi Enstitüsü, Kocaeli, pp.103-125, 2023

Madde Bağımlılığı: Modeller, Değerlendirme ve Müdahaleler

in: Sosyal Hizmette Nörobilim, Yasemin Özkan, Editor, Psikoterapi Enstitüsü, Kocaeli, pp.3-33, 2023

POZİTİF PSİKOTERAPİ

in: SOSYAL HİZMET KURAMLARI l, SAYRA LOTFI,TANER ARTAN, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.289-306, 2022

Ön Değerlendirme Araçları

in: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, Özkan Yasemin, Selçuk Ozan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.117-134, 2022

ABD Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme

in: ÇOCUK KORUMA SİSTEMLERİ: ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA, Yaman, Fikret; Ervüz, Cezmi, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.103-116, 2022

AİLE İÇİ ŞİDDET TANIĞI ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

in: Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi: Çocuk Alanı, UĞURLU Zilan, ÇAY Murat, YANARDAĞ Umut, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.256-286, 2022

Uluslararası Göç Politikaları ve Süreçleri Üzerine Analitik Bakış Açısı: Normatif Bir Kavram Olarak Bekleme

in: Yerel ve Küresel Eksende Uluslararası Göç Üzerine İncelemeler, Erkan Arslan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.77-89, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENTEGRASYON VE SOSYAL İÇERME ÜZERİNE YENİ SÖYLEMİ

in: Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar, Akkaş İbrahim, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.166-195, 2021

Avrupa Birliği'nin Entegrasyon ve Sosyal İçerme Üzerine Yeni Söylemi

in: Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar, Doç Dr. İbrahim AKKAŞ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.166-195, 2021

ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN YENİ SÖYLEMLER: TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN ULUSLARARASILAŞTIRILMASI

in: SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN GENİŞLEYEN SINIRLARI: UYGULAMA VE ARAŞTIRMA İÇİN BİR REHBER, Kırlıoğlu Mehmet, Akarçay Ulutaş Demet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.30-40, 2021

AVRUPA BİRLİĞİ VE SOSYAL HİZMET

in: SOSYAL HİZMET KURUM VE KURULUŞLARI: MERKEZİ KAMU KURUMLARI - ULUSLARARASI KURULUŞLAR , ÖZMEN, Nebile; BEKİ Abdulhakim, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.367-385, 2021

GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET: KAVRAM, KURAM VE UYGULAMALAR

in: Uluslararası Göç Üzerine Akademik Çalışmalar, Arslan Erkan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.145-163, 2021 Sustainable Development

ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI VE SÜREÇLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BAKIŞ AÇISI: Normatif Bir Kavram Olarak “Bekleme”

in: YEREL VE KÜRESEL EKSENDE ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE İNCELEMELER, Arslan Erkan, Editor, Nobel Yayınevi, pp.77-91, 2021 Sustainable Development

Göç: Göç Olgusuna İlişkin Temel Kavramlar

in: Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Gencer Tahir Emre, Güzel Bekir, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.15-40, 2021

Community Organization as a Method of Social Work and Its Implications for the COVID-19 Pandemic

in: Handbook of research on policies, protocols, and practices for social work in the digital world, Özsungur Fahri, Editor, IGI Global, Hershey, pp.154-169, 2021

Uluslararası Göç Politikaları ve Süreçleri Üzerine Analitik Bakış Açısı: Normatif Bir Kavram Olarak “Bekleme”

in: Yerel ve Küresel Eksende Uluslararası Göç Üzerine İncelemeler, Erkan Arslan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.77-91, 2021 Sustainable Development

INTEGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY TOWARDS REFUGEES

in: Legal and Social Statuses of Refugees (Refugee Crisis in International Policy Volume 1), Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehlika Özlem Ultan, Yaprak Civelek, Çağla Arslan Bozkuş, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.209-230, 2021 Sustainable Development

Nihai Hedef mi? Göçmenlerin ve Mültecilerin Entegrasyon Sürecinde Vatandaşlık Tartışmaları

in: Göç ve Entegrasyon: Uygulama Alanları, Politikalar ve Paydaşlar, Sema Buz,Hacı Çevik, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.191-211, 2020 Sustainable Development

Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik

in: Sosyal Hizmet Etiği, Artan Taner, Zubaroğlu-Yanardağ Melek, Editor, Nika, Ankara, pp.321-340, 2020

Okul Öncesi Öğrencilere Sunulan Sağlik Eğitiminin Boyutlari ve Bu Eğitimin Gelişimsel Açidan Değerlendirilmesi

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II, İMİK TANYILDIZI Nural,DURGUN ŞAHİN Yelda, Editor, Vadi Matbaacılık, Ankara, pp.161-175, 2020

Normal Bir Gün?

in: Okul Sosyal Hizmeti: Bir Uygulama Kilavuzu, Yasemin Özkan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.31-48, 2017

ÖZEL EĞİTİM BİLEŞENİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ .

in: OKUL SOSYAL HİZMETİDğrudan Uygulama Kılavuzu, Yasemin Özkan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.61-115, 2017

GİRİŞ VE TANIMLAR: BECERİ, TEKNİK VE GEREKLİ UYGULAMALARIN TARTIŞILMASI

in: Okul Sosyal Hizmeti: Bir Uygulama Kilavuzu, Özkan, Yasemin, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.49-60, 2017

GERÇEK OKUL UYGULAMASI PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA, ANALİZ VE TARTIŞMA

in: Okul Sosyal Hizmeti: Bir Uygulama Kilavuzu, Özkan, Yasemin, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.233-248, 2017

UYGULAMAYI DEĞERLENDİRME

in: Okul Sosyal Hizmeti: Bir Uygulama Kilavuzu, Özkan, Yasemin, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.273-290, 2017

ÇEŞİTLİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KULLANARAK OKULDA GRUPLAR İÇİN KARŞILAŞMA, DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE BECERİLERİ

in: Okul Sosyal Hizmeti: Bir Uygulama Kilavuzu, Özkan, Yasemin, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.217-232, 2017

Metrics

Publication

72

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

15

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals