Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Unheeded Issue in Child Welfare: A Qualitative Study of Bullying from School Personnel Perspective

European Academic Research, vol.5, no.9, pp.5211-5222, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yılmazlık Terapisi: Krize Müdahale Modeli Bağlamında Olgu Sunumları ile Bir Terapötik Yaklaşım

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.52, pp.1139-1146, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Zorluklar ve Başa Çıkma Yolları: Rize örneği

International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489, vol.14, no.3, pp.2848-2864, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Hizmet Araştırma Etiği: Bir Sosyal Hizmet Doktora Öğrencisinden Yansımalar

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.21-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleği ile Bütünleşmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.767-771, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

LOCALIZATION MOVEMENT OF SOCIAL WORK EDUCATION IN GLOBAL AXIS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.456-460, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.461-469, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okul Sosyal Hizmetinin Okul Erken Terki Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.1275-1281, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social Workers: From Education To Working Life

European Academic Research, vol.3, no.10, pp.10660-10669, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Migration and a New Destination for Africa Migrants: Lampedusa Island

European Academic Research Journal, vol.3, no.5, pp.5435-5446, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Application of Creative Drama Method in Erasmus Orientation Programme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.37, pp.811-815, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Historical Impact of a Place on a White Black Saratoga Springs

EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH, vol.3, no.1, pp.649-657, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erasmus Değişim Programına Katılan Öğrencilerin Toplumdaki Kadın Algısına Yönelik Görüşleri: Bir Nitel Çalışma Örneği

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.4, pp.800, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Beat Generation in Social and Cultural Context

VFAST Transactions on Education and Social Sciences, vol.4, no.2, pp.14-18, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Hizmet ve Covıd-19: Pandemi Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün mü?

13th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Turkey, 06 November 2020

TOPLUMSAL SAĞLIK AÇISINDAN SU GÜVENLİĞİ VE EKOLOJİK SOSYAL HİZMET İÇİN ÇIKARIMLAR: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 01 July 2020

Yeni Gelen Mültecilerin ve Göç Alanında Çalışan Profesyonellerin Toplumsal Uyum Pratikleri: Avrupa Düzeyinde Ortak Bir Çalışma

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Özet Metinleri, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020

Okul Sosyal Hizmeti ve Onarıcı Adaletin Okul Disiplinine Vaadi

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019

Klinik Çalışmadan Sosyal Politikaya Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolleri ve Sorumlulukları

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2016

Okul Sosyal Hizmeti nin Okul Erken Terki Üzerine Potansiyel Etkisi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015

Localization Movement of Social Work Education in Global Axis

Social Work Education in Europe: towards 2025, Milan, Italy, 29 June - 02 July 2015

Books & Book Chapters

Avrupa Birliği'nin Entegrasyon ve Sosyal İçerme Üzerine Yeni Söylemi

in: Sosyolojide Çağdaş Yaklaşımlar, Doç Dr. İbrahim AKKAŞ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.166-195, 2021

INTEGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY TOWARDS REFUGEES

in: Legal and Social Statuses of Refugees (Refugee Crisis in International Policy Volume 1), Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehlika Özlem Ultan, Yaprak Civelek, Çağla Arslan Bozkuş, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.209-230, 2021

Nihai Hedef mi? Göçmenlerin ve Mültecilerin Entegrasyon Sürecinde Vatandaşlık Tartışmaları

in: Göç ve Entegrasyon: Uygulama Alanları, Politikalar ve Paydaşlar, Sema Buz,Hacı Çevik, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.191-211, 2020

Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik

in: Sosyal Hizmet Etiği, Artan Taner, Zubaroğlu-Yanardağ Melek, Editor, Nika, Ankara, pp.321-340, 2020

Okul Öncesi Öğrencilere Sunulan Sağlik Eğitiminin Boyutlari ve Bu Eğitimin Gelişimsel Açidan Değerlendirilmesi

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II, İMİK TANYILDIZI Nural,DURGUN ŞAHİN Yelda, Editor, Vadi Matbaacılık, Ankara, pp.161-175, 2020

ÖZEL EĞİTİM BİLEŞENİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİ .

in: OKUL SOSYAL HİZMETİDğrudan Uygulama Kılavuzu, Yasemin Özkan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.61-115, 2017