Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SORBUS TORMİNALİS EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.15-295

Rize ve Çevresinde Yetişen Meyve Özütlerinin Anti-Proliferatif Etkilerinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018, vol.1, no.1, pp.20

Rize ve Çevresinde Yetişen Meyve Özütlerinin Anti-Proliferatif Etkilerinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018, vol.1, no.1, pp.20