Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SORBUS TORMİNALİS EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.15-295

Rize ve Çevresinde Yetişen Meyve Özütlerinin Anti-Proliferatif Etkilerinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, cilt.1, sa.1, ss.20

Rize ve Çevresinde Yetişen Meyve Özütlerinin Anti-Proliferatif Etkilerinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, cilt.1, sa.1, ss.20