Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2015 - 2021 Associate Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2008 - 2015 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

 • 2000 - 2008 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University

 • 2011 - 2013 Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University

 • 2008 - 2009 Head of Department

Courses

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Postgraduate Temel Fizik Kavramları I

 • Postgraduate Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Öğretimi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Fen Öğretimi 2

 • Doctorate Fen Bilgisi Eğitiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri

 • Undergraduate Fen Öğretimi 1

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Doctorate Fen Eğitiminde Nitel Veri Analizi

 • Undergraduate Fen Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları

 • Doctorate Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi

 • Postgraduate Nitel Veri Analizi