Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Facebook Bağımlılığının Açıklanması: Ruh Sağlığı Sürekliliği ve Sürekli Umudun Rolü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1799-1810, 2019 (SCI-Expanded)

What is the Role of Resilience in Predicting Cyber Bullying Perpetrators and Their Victims?

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, vol.28, no.1, pp.102-117, 2018 (SSCI) identifier identifier

The Role of Perfectionalism in Predicting Career Decision Efficacy on Senior Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.1, pp.238-250, 2014 (SSCI) identifier

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.295-318, 2012 (SSCI)

Cyber bullying, cyber victimization and psychological symptoms: A study in adolescents

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.53-59, 2012 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Forgiveness, Locus of Control, and Perfectionism: A Mixed Method Study

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.1, pp.210-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Social Networking on the Divorce Process

Universal Journal of Psychology, vol.6, no.1, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

THE ROLE OF PERFECTIONISM IN PREDICTING VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.55, pp.1-12, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol / Öz-Yönetim

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.7, no.48, pp.145-159, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği (KAÖYÖ-T): Türkçeye uyarlama çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.5, pp.1725-1728, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağı ve Mantık Dışı İnançların Rolü

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.43, no.5, pp.11-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The level of problematic internet use and body mass index on university students

Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.135-150, 2014 (Scopus)

Internet addiction in relation to adult attachment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.129-136, 2014 (Scopus)

Problematic Internet Use and Body Mass Index inUniversity Students

Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.135-150, 2014 (Scopus)

Parental acceptance /involvement, self-esteem and academic achievement: The role of hope as a mediator

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, no.4, pp.37-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Internet addiction in relation to adult attechment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.129-136, 2014 (Scopus)

Avm lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Avm’lerde çalışan kadın satış danışmanlarının cinsel tacize ilişkin görüşleri

Cumhuriyet International Journal Of Education, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlilik ve Güvenirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.305-328, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Cyber Bullying Cyber Victimization and Psychological Sympytoms A Study in Adolescents

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.41, no.1, pp.53-59, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.3, pp.827-836, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet International Journal of Education

Avm’lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.3500-3505, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Lise Öğrencilerinin Siber zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.21, pp.257-270, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Observation of Peer Bullying in Turkish Primary Schools According to Different Variables

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.5, no.4, pp.258-270, 2010 (Scopus)

Examining Relationship Between Being Cyber bully/ Cyber victim and Social Perceptual Levels of Adolescents

International Journal of Human Science, vol.7, no.2, pp.1059-1067, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Basında Mobbing Olgusu ve Toplumdaki Yansımaları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.18, pp.11-27, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Basında Facebook İstismarı ve Toplumdaki Yansımaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.9, pp.51-69, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Determining the effects of sexual harassment cases on female sales consultants and their ways of coping"

The Symposium of Violence against Women and Children,, Ankara, Turkey, 27 March - 28 April 2012, pp.172-187

Ergenlerde Saldırganlığın Yeni Yüzü Siberzorbalık: Basında Çıkan Haberler Ve Yansımaları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Sosyal Medya Çocukların Gelişen İletişim Becerilerini Nasıl Etkiliyor? Youtube Çocuk Kanalları Örneği

XII Uuslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

The Predicting Of Being A Cybervictim In Adolescents: The Role Of Gender And Submissive Behaviors

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.451-459

Dispositional Hope, Mental Health Continuum And Facebook Addiction In University Students

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3837-3838 Sustainable Development

“Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem”

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 03 February 2018 - 07 February 2011

Ortaokul ve Lise Öğrencisi Ergenlerde Depreme Bağlı Kayıp Sonrası Yas Süreci

9.International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.326

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKING ON THE DIVORCE PROCESS

8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 28 - 30 April 2017

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma,, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.151

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.207 Sustainable Development

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1 Sustainable Development

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1 Sustainable Development

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.151

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.77

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1

Ergenlerde “Siber” Psikolojik Sağlamlık: Siber Zorbalar ve Onların Kurbanları

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.395

Affetme, Kontrol Odağı ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Umut ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

10.Ulusal PDR Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.171

Books & Book Chapters

Özel Eğitim

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Cengiz ŞAHİN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.333-358, 2016

Motivasyonu ve Olumlu Duygu Durumu Artırma

in: Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Mustafa Şahin & Taner Altun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.210-230, 2016

Karakter Gelişimi ve İyi Sporsal Davranış

in: Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, M.ŞAHİN & Z. KORUÇ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.125-168, 2015