Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Career Exploration Outcome Expectations Scale- Turkish: Adaptation and Validation

Current Psychology, vol.40, no.4, pp.1507-1516, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

What is the Role of Resilience in Predicting Cyber Bullying Perpetrators and Their Victims?

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, vol.28, no.1, pp.102-117, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The new face of violence tendency:Cyber bullying perpetrators and their victims

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.59, pp.317-326, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.54, pp.555-559, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Role of Perfectionalism in Predicting Career Decision Efficacy on Senior Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.1, pp.238-250, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Forgiveness, Locus of Control, and Perfectionism: A Mixed Method Study

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.1, pp.210-231, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Facebook Bağımlılığının Açıklanması: Ruh Sağlığı Sürekliliği ve Sürekli Umudun Rolü

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1799-1810, 2019 (National Refreed University Journal)

The Effect of Social Networking on the Divorce Process

Universal Journal of Psychology, vol.6, no.1, pp.1-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ROLE OF PERFECTIONISM IN PREDICTING VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.55, pp.1-12, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol / Öz-Yönetim

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.7, no.48, pp.145-159, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği (KAÖYÖ-T): Türkçeye uyarlama çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.5, pp.1725-1728, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Kararsızlığın Yordanmasında Kontrol Odağı ve Mantık Dışı İnançların Rolü

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.43, no.5, pp.11-20, 2015 (Other Refereed National Journals)

Parental acceptance/involvement, self-esteem and academic achievement in university students: The role of hope as a mediator

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, no.4, pp.37-48, 2014 (International Refereed University Journal)

Internet addiction in relation to adult attachment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.129-136, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The level of problematic internet use and body mass index on university students

Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.135-150, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problematic Internet Use and Body Mass Index inUniversity Students

Eurasian Journal of Educational Research, no.54, pp.135-150, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Internet addiction in relation to adult attechment: A study of university students

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.129-136, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parental acceptance /involvement, self-esteem and academic achievement: The role of hope as a mediator

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, no.4, pp.37-48, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-yeterliliğini Yordamada Umut ve Kontrol Odağının Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.1, pp.97-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.295-318, 2012 (National Refreed University Journal)

Avm’lerde çalışan kadın satış danışmanlarının cinsel tacize ilişkin görüşleri

Cumhuriyet International Journal Of Education, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (International Refereed University Journal)

Avm lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Other Refereed National Journals)

Cyber bullying, cyber victimization and psychological symptoms: A study in adolescents

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, pp.53-59, 2012 (National Refreed University Journal)

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlilik ve Güvenirliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.305-328, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öznel İyi Oluşu Açıklamada Umut ve Yaşamda Anlamın Rolü

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.3, pp.827-836, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet International Journal of Education

Avm’lerde Çalışan Kadın Satış Danışmanlarının Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri, vol.1, no.2, pp.67-81, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cyber Bullying Cyber Victimization and Psychological Sympytoms A Study in Adolescents

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.41, no.1, pp.53-59, 2012 (Other Refereed National Journals)

Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.3500-3505, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of the relationship between the ways adolescents use Facebook and self- esteem

Akademik Bakış, vol.23, no.1, pp.1-12, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assesment of the relationship between the ways adolescents use facebook and self-esteem

Akademik Bakış, vol.1, no.23, pp.1-12, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Siber zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.21, pp.257-270, 2010 (Other Refereed National Journals)

Examining Relationship Between Being Cyber bully/ Cyber victim and Social Perceptual Levels of Adolescents

International Journal of Human Science, vol.7, no.2, pp.1059-1067, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Observation of Peer Bullying in Turkish Primary Schools According to Different Variables

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.5, no.4, pp.258-270, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Basında Mobbing Olgusu ve Toplumdaki Yansımaları

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.18, pp.11-27, 2009 (Other Refereed National Journals)

Basında Facebook İstismarı ve Toplumdaki Yansımaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.9, pp.51-69, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Determining the effects of sexual harassment cases on female sales consultants and their ways of coping"

The Symposium of Violence against Women and Children,, Ankara, Turkey, 27 March - 28 April 2012, pp.172-187

Ergenlerde Saldırganlığın Yeni Yüzü Siberzorbalık: Basında Çıkan Haberler Ve Yansımaları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Sosyal Medya Çocukların Gelişen İletişim Becerilerini Nasıl Etkiliyor? Youtube Çocuk Kanalları Örneği

XII Uuslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

The Predicting Of Being A Cybervictim In Adolescents: The Role Of Gender And Submissive Behaviors

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.451-459

Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

X.International Congress of Education Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.421-429

Dispositional Hope, Mental Health Continuum And Facebook Addiction In University Students

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3837-3838 Sustainable Development

“Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem”

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 03 February 2018 - 07 February 2011

Ortaokul ve Lise Öğrencisi Ergenlerde Depreme Bağlı Kayıp Sonrası Yas Süreci

9.International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.326

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKING ON THE DIVORCE PROCESS

8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 28 - 30 April 2017

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma,, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.151

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.207 Sustainable Development

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1 Sustainable Development

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1 Sustainable Development

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.151

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.77

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1

Ergenlerde “Siber” Psikolojik Sağlamlık: Siber Zorbalar ve Onların Kurbanları

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.395

Affetme, Kontrol Odağı ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015

Umut ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

10.Ulusal PDR Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.171

Books & Book Chapters

Özel Eğitim

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Cengiz ŞAHİN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.333-358, 2016

Motivasyonu ve Olumlu Duygudurmu Arttırma

in: Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Şahin M., Altun T., Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.221-241, 2016

Motivasyonu ve Olumlu Duygu Durumu Artırma

in: Kaynaştırma Sınıfı: Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Mustafa Şahin & Taner Altun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.210-230, 2016

Karakter Gelişimi ve İyi Sporsal Davranış

in: Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, M.ŞAHİN & Z. KORUÇ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.125-168, 2015

Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Cengiz Şahin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.333-358, 2015