Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Utilizing argument-driven-inquiry to develop pre-service teachers’ metacognitive awareness and writing skills

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), vol.5, no.2, pp.628-638, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Stem Education on Pre-Service Science Teachers’ Perception of Interdisciplinary Education

Turkish Sience Education, vol.13, no.2, pp.118-142, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tendencies in Studies Done With Science Teacher Candidates in Turkey

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.45, pp.523-526, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

1990’lı Yıllardan Günümüze Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Yapı Açısından İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.167

Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma Uygulamaları: Fen Laboratuvarı uygulama Örnekleri

9th International Congress on New Trends in Education, (ICONTE, 10 - 12 May 2017

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğretmen Adaylarının Soyobilimsel Konulara İlişkin Argümantasyon Kalitelerinin İncelenmesi

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Fen Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik STEM Hizmet-İçi Eğitim Programı: Pilot Çalışma

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.886-892 Sustainable Development

Tendencies In Studies Done With Science Teacher Candidates In Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.2

Tendencies In Studies Done With Science Teacher Candidates In Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.2

An Evaluation of Hands on Physics Activities based on pre-service Science Teachers Views

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.154-155

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, vol.0, no.0

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.154-155

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.154-155

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, vol.0, no.0