Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Sınıfına İlişkin Görüşleri

10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 09 June 2022, pp.237-238

2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 09 June 2022, pp.72-73

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 09 June 2022, pp.206-207

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) 2021, Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021, pp.1

Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değer Tercih Sıralamaları

8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL STUDIES EDUCATION, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.315-316

Ortaokul Öğrencilerinin Saldırganlık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Symposium of Education and Values, İstanbul, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.12

Yardımseverlik Değerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kazandırılmasına Yönelik Örnek Etkinlikler

International Symposium of Education and Values, İstanbul, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.8

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.305

Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.306

Öğretmenlerin Disiplinlerarası Öğretim Tasarımı Becerilerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında İncelenmesi

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 30 October 2018, pp.128

Temel Eğitimde Değer Eğitimi Uygulamaları

Güneysu Sempozyumu–II, Rize, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.1

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN DEĞER KAZANIMLARI

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.78

Akademisyenlerin Değer Kavramına İlişkin Görüşleri

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.15-16

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.25-26

Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi Anlayışı: Bir İçerik Analizi

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 April - 30 May 2018, pp.48

Üniversitelerin Kalite Birimlerine İlişkin Yapısal Bir İnceleme

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.351

sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Sözlü Tarih Yöntemine İlişkin Görüşleri

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.290

Temel Eğitimde Değerler Eğitimi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.26

Tarihî Romanların Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.248-249

Arabalar Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.425-426

ÖĞRETMENLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VI ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Uygulamalrına İlişkin Görüşleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.8

"Değerler Eğitimi Uygulamaları: 6. Ve 7. Sınıf Öğrencileri İçin Etkinlik Örnekleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.7

Social Studies Teachers’ Opinions on the Use of Creative Drama in Social Studies Course

VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.149

Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.317

Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin Değer Kazanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.147

Sosyal Bilgiler Dersinde Edebî Metin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.245

Türkiye’de Değerler Eğitimi Araştırmaları: 1999-2015 Arası Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Değerlendirme

II. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.30

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler” Kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla Analizi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.2

Mevlana’nın Yedi Öğüdüne İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu IV, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.21

Karar Verme Sürecinde Okul Yöneticilerini Etkileyen Değerler

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.200-201

Eğitim Bilimleri Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.202-203

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.254-255

Medyanın Beş Temel İlkesinin Uygulanması: Sınıfta Hayvan Çiftliği Filmini İzlemek

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.95-96

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.296

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.64

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.65

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu I, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.120

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Kullanımı ve Örnek Uygulamalar

in: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi, Aktepe Vedat, Gündüz Mevlüt, Kutdede Fidan Nuray, Yalçınkaya Elvan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.166-194, 2021

Ahlak ve Değerler Eğitimi

in: Din Eğitimi, İbrahim Turan, Bayramali Nazıroğlu, Editor, Bilay, Ankara, pp.203-218, 2020

İLKOKUL VE ORTAOKUL PROGRAMLARINDA AFET EĞİTİMİ

in: AFETLER VE AFET YÖNETİMİ, RAMAZAN SEVER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.346-361, 2019

Öğretim Programlarında Değer Eğitimi

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Salih Zeki GENÇ, Adem BELDAĞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.136-144, 2019

SOSYAL BİLGİLERDE OKURYAZARLIKLAR

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler EğitimiAraştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Selahattin KAYMAKCI, Ebru DEMİRCİOĞLU, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.473-503, 2019

ilkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul, 2017

Hayat Bilgisi Öğretiminde Plan

in: Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Bayram Tay, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.435-463, 2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar, Bayram Tay, Selçuk Beşir Demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.56-76, 2016

Hayat Bilgisi Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, Mehmet Gültekin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.131-151, 2015