Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG PLANT CHARACTERISTICS AFFECTING YIELD IN PEA PLANTS WITH MARS ALGORITHM

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES-JAPS, vol.31, no.6, pp.1622-1631, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Prediction of dry matter accumulation in bitter vetch

LEGUME RESEARCH, vol.40, no.6, pp.1038-1045, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Seed fatty acid composition of some Fabaceae taxa from Turkey, a chemotaxonomic approach

PROGRESS IN NUTRITION, vol.19, no.1, pp.86-91, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Fatty Acid Composition of the Leaves of Some Salvia Taxa from Turkey

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.52, no.4, pp.676-678, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CHEMICAL COMPOSITION OF THE SEEDS OF SOME Medicago SPECIES

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.47, no.4, pp.619-621, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Tannin, Protein Contents and Fatty Acid Composition of the Seeds of Some Trifolium L. species from Turkey

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.6, no.1, pp.88-95, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Comparative Study on Some Non-linear Growth Models Describing Leaf Growth of Maize

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.12, no.2, pp.227-230, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determining Critical Period of Weed-crop Competition in Faba Bean (Vicia faba)

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.12, no.2, pp.318-320, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Levels of Fat-Soluble Vitamins in Some Foods

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, no.2, pp.1251-1256, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of salinity tolerance of some lentil (Lens culinaris M.) varieties

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.1, pp.140-143, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fatty Acid Composition of Some Medicago L. (Fabaceae) Species From Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, no.1, pp.651-656, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Seed stocks of grazed and ungrazed rangelands on Palandoken Mountains of Eastern Anatolia

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, pp.674-678, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Fatty acids, protein contents and metal composition of some feed crops from Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, no.2, pp.343-346, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Research on the Determination of the Botanical Composition of the High Altitudes of Anzer Region (Ikizdere-RIZE)

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.7, no.10, pp.14-19, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Legiş yaylasının (İkizdere-RİZE) botanik kompozisyonunun belirlenmesi.

Eurasian Journal of Forest Science, vol.9, no.2, pp.63-69, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Pasture Characteristics and Botanical Composition of Zorkal Plateau (İkizdere-RİZE)

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.1, pp.72-76, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of Pasture Quality of Elevit Plateau (Rize-Çamlıhemşin)

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.3, pp.283-289, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Botanical Composition of Çamlıhemşin-Trovit Plateau

Eurasian Journal of Forest Science, vol.8, no.3, pp.181-189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Çamlıhemşin-Palovit Yaylasının botanik kompozisyonu üzerine bir araştırma

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, vol.21, no.2, pp.136-140, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ovit Yaylasının (İkizdere-RİZE) Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.4, no.3, pp.435-440, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı yem bezelyesi hat ve çeşitlerinin (Pisum arvense L.) ot verimi ve kalitesi açısından değerlendirilmesi

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.254-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Handüzü Yaylasının Botanik Kompozisyonu Üzerine Bir Çalışma

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.9, pp.1339-1343, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Some Yield and Morphological Characteristics of Some Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Genotypes in Bingol Ecological Conditions

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, pp.43-48, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

In vitro regeneration techniques in the grass pea (Lathyrus sativus L.) plant

Eurasian Journal of Forest Science, vol.6, no.2, pp.56-62, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Agricultural Properties of Some Lines and Varietes of Common Vetch from Bingöl (Eastern Anatoila)

Analytical Chemistry Letters, vol.7, no.4, pp.545-555, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seed Fatty Acid Composition of Some Medicago L and Melilotus L Fabaceae Taxa From Turkey

Analitic Chemistry Letters, vol.6, no.2, pp.174-180, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yield and Nutritive Value of Common Vetch Vicia sativa L Lines and Varieties

TURKISHJOURNAL of AGRICULTURALand NATURAL SCIENCES, vol.3, no.1, pp.33-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tannin, Protein Contents And Fatty Acid Compositions of Silene compacta Fische Seeds From Bingöl, Turkey

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, no.1, pp.441-444, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Pamukta Verticillium Solgunluğunun Verime Etkisinin Regresyon Modeliyle İncelenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Der, no.1, pp.390-397, 2014 (Other Refereed National Journals)

Elazığ Koşullarında Mürdümük Lathhyrus sativus L te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

BİBGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.37-42, 2011 (Other Refereed National Journals)

Elazığ Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.13, pp.1-6, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Elazığ Koşullarında Burçakta (Vicia ervilia (L.) Willd.) Farklı Sıra Aralığının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.13, pp.7-12, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Elazığ Şartlarında Nohut (Cicer arietinum L.)'ta Tohum Verimi ve Tarımsal Özellikler

F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.178-181, 2005 (National Refreed University Journal)

Korunga'nın (Onobrychis sativa Lam.) Arıcılıktaki Önemi

Türkiye Kalkınma Vakfı Teknik Arıcılık Dergisi, vol.1, pp.24-26, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin Verim ve Verim öğeleri Üzerine Bir Araştırma

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.17, pp.107-113, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Elazığ Şartlarında Soya fasulyesinin (Glycine max. L.) Tarımsal Özellikleri Ve Tohum Verimi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.17, pp.52-58, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Arı Otunun Bingöl Yöresinde Arı Merası Olarak Kullanılma Olanakları

Teknik Arıcılık,, vol.8, pp.8-10, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Orman-Mera İlişkisi

F. Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.88-93, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özellikleri Arasındaki İlişkiler

F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi,, vol.3, pp.98-105, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bingöl ve Elazığ İllerinde Tarımsal Yapı

Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.3, pp.138-143, 2004 (National Refreed University Journal)

Farklı Oranlarda Ekilen Adi Fiğ (Vicia sativa) Ve Arpa (Hordeum vulgare) Karışımlarında Biyolojik Verim Ve Arazi Kullanım Etkinliğinin Belirlenm

F. Ü.Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi,, vol.1, pp.44-48, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Farklı Oranlarda Ekilen Adi Fiğ Ve Arpa Karışımlarında Tohum Verimi Ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.14, pp.29-35, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Otlak Ayrığının Bazı Morfolojik, Agronomik Ve Kimyasal Özelliklerinin Zamana, Bitki Boyuna Ve Toprak Üstü Biomasına Bağlı Olarak Değişimi

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.6, pp.49-62, 1997 (Other Refereed National Journals)

Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Erzurum Sulu Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma

3. ÇAYIR MERA VE YEMBİTKİLERİ KONGRESİ, vol.1, no.1, pp.674-678, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bazı Tritikale Çeşit Ve Hatlarının Ot Verimleri Ve Ot Kaliteleri Üzerinde Araştırma

IX. Tarla Bitkileri Kongresi,, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.1, no.1, pp.191-196 Creative Commons License

Burçak’da Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Sıra Aralığı Ve Fosforun Etkisi

III. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 18 November 1999, vol.1, no.1, pp.107-112 Creative Commons License

Erzurum Yöresi Mera Vejetasyonlarında Bulunan Korunganın Bazı Özellikleri

III. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 18 November 1999, vol.1, no.1, pp.251-255 Creative Commons License

Gazal Boynuzunda Toprak Üstü Bioması Ve Kimyasal Kompozisyonun Gelişme Çağı İçerisindeki Değişimi

II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Turkey, 22 - 25 September 1997, vol.1, no.1, pp.693-695 Creative Commons License

Bazı Adi Fiğ Hat Ve Çeşitlerinin Erzurum Sulu Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma

III. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 17 - 19 June 1996, vol.1, no.1, pp.674-678 Creative Commons License