Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Investigation of the Relationship of Chronotype with Eating Attitudes and Body Image in University Students

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.6, no.1, pp.136-146, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Hemşiresi Olmak: BağışıklıkSistemini Güçlendirebilecek Sağlık Danışmanlığı

Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi, vol.1, no.1, pp.46-56, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evaluation of Knowledge, Attitudes, and Behaviors of Healthcare Workers and Students on Rational Drug Use

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.493-502, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prejudice Obesity of Midwives and Nurses in the Primary Health Care

Journal of Adnan Menderes University Health Sciences Faculty, vol.4, no.3, pp.195-202, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Traditional Practices in Infant Care a Province inEastern Region of Turkey

Middle Black Sea Journal of Health Science, vol.6, no.2, pp.257-266, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK BASININDA OBEZİTE YAKLAŞIMI

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.59-66, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determination of Intergeneration Differences of Nurses and Student Nurses About Lifelong Learning in The Changing World: Eastern Black Sea Sample

Middle Black Sea Journal of Health Science, vol.6, no.1, pp.28-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does Safety Climate at Workplaces Affect the Protective Safety Equipment Use?

MANAS Journal of Social Studies, vol.9, no.1, pp.168-177, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of nurses’ views on gender role attitudes: A Cross-sectional Study

Progress in Health Sciences, vol.2, pp.29-36, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane çalışanlarının mevsimsel grip aşısına yönelik yaklaşımları

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, vol.4, no.2, pp.62-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination

Family Practice and Palliative Care, vol.4, no.2, pp.62-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Bazı Toplumsal Cinsiyet Özellikleri İle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, vol.4, no.2, pp.180-193, 2015 (National Refreed University Journal)

Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin İletişim Becerileri.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, no.3, pp.161-166, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARI ÜRÜNLERİNİ TANIMA DURUMU VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-XII, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.161

Hemşirelik Eğitimi Ve Klinik Uygulamalarına Teknolojinin Yansıması

I.Uluslararası III.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.897-905

Geleceğin Denizcileri Denizden Ne Kadar Besleniyor? (Rize ili Örneği).

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.490-491

ATOPİK ÇOCUĞU OLAN AİLELERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 May - 05 June 2018, pp.553-554

Hizmet Almak Üzere Hastaneye Başvuran Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi.

1st International 2nd National Public Health Nursing Congress, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.225

Hemşirelik Gözüyle Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri: Rize ili Örneği

1st International 2nd National Public Health Nursing Congress, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.201

Evde bebek bakımına yönelik uygulanan geleneksel yöntemlerin belirlenmesi

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 23 - 25 November 2017

Hemşirelerin Medya Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 April 2017

Hemşirelerin Medya Kullanım Durumlarının Belirlenmesi.

I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.193-194

Does safety Climate at Workplaces Affect The Protective Safety Equipment Use?

International Conference of Ecosystems (ICE2016), Tirana, Albania, 2 - 06 June 2016, pp.71-72

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Medya Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.262

İnmeli Bir Hastanın Evde Bakımı: Olgu Sunumu

3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Aydın, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.16

Postpartum Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar

10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.424

The Level of Burnout in Elderly Patıent With Copd and The Factors That Affect.

1st International Congress on Nursing Education, Research&Practice., Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.17

Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 April 2006, pp.226 Sustainable Development

Books & Book Chapters

EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALARINPLANLANMASI ve RAPORA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ, Gülümser Kublay, Oya Nuran Emiroğlu, Media Subaşı Baybuğa, Özlem Örsal, Makbule Tokur Kesgin, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, pp.333-355, 2020

OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ, Gülümser Kublay, Oya Nuran Emiroğlu, Media Subaşı Baybuğa, Özlem Örsal, Makbule Tokur Kesgin, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, pp.447-461, 2020

EPİDEMİYOLOJİNİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KULLANIMI

in: HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, BEHİCE ERCİ, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, pp.309-319, 2020

AKTİF YAŞLANMA POLİTİKALARI

in: AKTİF YAŞLANMA, Prof. Dr. Yeliz Akkuş, Prof. Dr. Gülnaz Karatay, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.19-35, 2019

BESLENME VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

in: YAŞAM BOYU SAĞLIĞI GELİŞTİRME, Prof. Dr. Behice ERCİ, Prof.Dr.Dilek KILIÇ, Dr.Öğr.Üyesi Derya ADIBELLİ, Editor, Anadolu Nobel Yayın Dağıtım, Elazığ, pp.308-336, 2018