Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemi sürecinde hemşirelerin algılanan sosyal destek düzeylerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.1, no.1, pp.367-368

COVID-19 pandemisinde pediatrik onkoloji hastalarının semptom yönetimi: Tele-sağlık uygulamaları

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.1, no.1, pp.860-862 Sustainable Development

Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin algılanan stres düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisi

8th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, vol.8, no.1, pp.310-311

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ARI ÜRÜNLERİNİ TANIMA DURUMU VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-XII, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.161

Hemşirelik Eğitimi Ve Klinik Uygulamalarına Teknolojinin Yansıması

I.Uluslararası III.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.897-905

ATOPİK ÇOCUĞU OLAN AİLELERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 May - 05 June 2018, pp.553-554

Hizmet Almak Üzere Hastaneye Başvuran Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi.

1st International 2nd National Public Health Nursing Congress, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.225

Hemşirelik Gözüyle Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri: Rize ili Örneği

1st International 2nd National Public Health Nursing Congress, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.201

Evde bebek bakımına yönelik uygulanan geleneksel yöntemlerin belirlenmesi

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 23 - 25 November 2017

Hemşirelerin Medya Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 April 2017

Hemşirelerin Medya Kullanım Durumlarının Belirlenmesi.

I. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.193-194

Does safety Climate at Workplaces Affect The Protective Safety Equipment Use?

International Conference of Ecosystems (ICE2016), Tirana, Albania, 2 - 06 June 2016, pp.71-72

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Medya Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.262

İnmeli Bir Hastanın Evde Bakımı: Olgu Sunumu

3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Aydın, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.16

The Level of Burnout in Elderly Patıent With Copd and The Factors That Affect.

1st International Congress on Nursing Education, Research&Practice., Thessaloniki, Greece, 15 - 17 October 2009, pp.17

Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 April 2006, pp.226 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Toplum/ Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Süreci

in: Toplum/ Halk Sağlığı Hemşireliği, Demirbağ, Canan Birsel, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.23-40, 2023

Evde Bakım Hemşiresi Tarafından Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Geriatrik Hastaların Acil Servis Kullanım Sıklığı Üzerine Etkisi/

in: Geriatrik Aciller - 2023, Demirbağ BC, Editor, Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği, pp.39-44, 2023

EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALARINPLANLANMASI ve RAPORA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ, Gülümser Kublay, Oya Nuran Emiroğlu, Media Subaşı Baybuğa, Özlem Örsal, Makbule Tokur Kesgin, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, pp.333-355, 2020

EPİDEMİYOLOJİNİN HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE KULLANIMI

in: HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, BEHİCE ERCİ, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, pp.309-319, 2020 Sustainable Development

OBEZİTE EPİDEMİYOLOJİSİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ, Gülümser Kublay, Oya Nuran Emiroğlu, Media Subaşı Baybuğa, Özlem Örsal, Makbule Tokur Kesgin, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, pp.447-461, 2020

AKTİF YAŞLANMA POLİTİKALARI

in: AKTİF YAŞLANMA, Prof. Dr. Yeliz Akkuş, Prof. Dr. Gülnaz Karatay, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.19-35, 2019

BESLENME VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

in: YAŞAM BOYU SAĞLIĞI GELİŞTİRME, Prof. Dr. Behice ERCİ, Prof.Dr.Dilek KILIÇ, Dr.Öğr.Üyesi Derya ADIBELLİ, Editor, Anadolu Nobel Yayın Dağıtım, Elazığ, pp.308-336, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

115

H-Index (Scholar)

6

Citiation (TrDizin)

16

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals