Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Başarımla İlgili Duygular Anketinin Öğretmen Adayları için Geçerleme Çalışması ve Kısa Formu

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.52, pp.412-438, 2021 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgi Çağı: Dijital Yeterlik Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 September 2018

Bir Üniversite Tanıtım Filminin Değerlendirilmesi

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 September 2018

Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0’dan Digcomp2.1’e Geçiş

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Examining Perceptions of Preservice Classroom Teachers in terms of dimensions of digital citizenship

Society for Information and Teacher Education, Savannah, United States Of America, 21 - 25 March 2016, pp.942-944

Assesment of Computer Aided Instruction Used for Concept Learning in Preschool Settings,

International Conference on Educational Sciences, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 6 - 10 June 2008

Books & Book Chapters

Teknoloji ve medya kullanımı

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİM, Ahmet Simsar, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.81-107, 2021

Diğer Yazılımlar-3. Parti Yazılımlar

in: Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bayram S., Kızılkaya Cumaoğlu G., Kuşbeyzi Aybar İ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, pp.121-139, 2020

Youtube and young children: Research, concerns, and new directions

in: Children, families and technology in today’s society: What challenges? Which paths?, Rita Brito, Patrícia Dias, Editor, Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal, Lisbon, pp.81-92, 2019

Kelime İşlem Programları

in: Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editor, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.165-185, 2018