Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Pandemi Sürecinde Yenidoğanlarda Güvenli Maternal Bağlanma ve Emzirme

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.993-999, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Bebeğe Pozisyon Verme Uygulamaları

Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.143-151, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERGENLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: COVİD-19 PANDEMİSİNİN YANSIMASI

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 November 2021, pp.545-556

Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin algılanan stres düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisi

8th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, vol.8, no.1, pp.310-311

Pandemi sürecinde hemşirelerin algılanan sosyal destek düzeylerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.1, no.1, pp.367-368

COVID-19 pandemisinde pediatrik onkoloji hastalarının semptom yönetimi: Tele-sağlık uygulamaları

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.1, no.1, pp.860-862 Sustainable Development

Doğum Sonu Dönemde Prematüre Bebeklerde Konforu Artıracak Kanıta Dayalı Uygulamalar

3. Uluslararası 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, vol.1, pp.48-53

Pediatrik onkoloji hastalarının pandemi sürecindeki yaşam kalitesi

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, vol.1, no.1, pp.30-31

Kanser hastalarında kanıta dayalı fitoterapi uygulamaları ve hemşirenin rolü

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, vol.1, no.1, pp.131-132 Sustainable Development

A METHOD USED TO SUPPORT ORAL NUTRITION TRANSITION IN PREMATURED NEWBORNS: FINGER FEEDING

4th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.1, no.4, pp.808-813

COVID-19 Pandemi Sürecinde Anne-Bebek Bağlanması Nasıl Sürdürülür?

4th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, no.4, pp.97 Sustainable Development

Positioning Practices For The Baby In The Neonatal Intensive Care Unit

1. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 29 November 2020, pp.1-3

Pretermlere Verilen Cenin Pozisyonunun Yenidoğanın Konforuna ve Emme Başarısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, no.3, pp.350-359