Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Thematic Review of Argumentation Studies at The K-8 Level

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.190, pp.281-303, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Maddenin Özellikleri Ünitesine Özgü Bilimsel Düşünme Alışkanlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.148-165, 2021 (Other Refereed National Journals)

Designing an argumentation-based educational digital game to teach the subject of force

Physics Education, vol.56, no.3, pp.1-6, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Investigation of the Nature of Science Studies in Turkey Through Meta-Synthesis

Turkish Journal of Teacher Education, vol.8, no.2, pp.46-85, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4. Sınıf Düzeyindeki Fen Eğitimi Araştırmalarının Tematik İçerik Analizi

İlköğretim Online, vol.17, no.3, pp.1353-1377, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ IMAGES OF SCIENCE LABORATORY

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.2, pp.271-286, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim Sözde-Bilim Ayrımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.510-538, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.25, pp.125-138, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Attitudes Of Student Science Teachers For Education Research

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, pp.660-665

Is Working With Scientists Effective In Learning The Nature Of Science?

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, pp.653-659

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.660-665

Bilim İnsanlarıyla Birlikte Çalışmak Bilimin Doğasını Öğrenmede Etkili Mi?

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.653-659

2017 Fen bilimleri öğretim programının bilimsel düşünme alışkanlıklarına göre incelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 22 April 2018

BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN META-SENTEZ YOLUYLA İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.168

BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN META-SENTEZ YOLUYLA İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.168

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK ARGÜMANTASYON GÖRÜŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.202

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Gereksinimli Bireyler Ve Psikolojik Probleme Sahip Bireyler Hakkındaki Görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015 Sustainable Development

TÜBİTAK BİLİM ÇOCUK DERGİLERİNDE YER ALAN BİLİM İNSANI İMAJLARI

14. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.141

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Neden Araştırılabilir Soru Soramıyor?

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1129

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirilerinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.193-194

4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.104

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ AKIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.105

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Tartışma Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1917-1924

Books & Book Chapters

Öğretim Teknikleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, MEHMET KÜÇÜK, SELAMİ YANGIN, Editor, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, pp.135-148, 2018

Öğretim Teknikleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Küçük,M. ve Yangın,S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.135-148, 2012