Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Mercury Displacement Method to Measure Fish Feed Density

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.12, pp.1516-1522, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Stochastic theory of direct simulation Monte Carlo method

THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS, vol.122, pp.227-243, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.1, no.2, pp.64-69, 2016 (Other Refereed National Journals)

Calculating With the Theoretical Approach of The Settling Velocity of Fish Feed Pellets

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.3, pp.167-178, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Fırat Populasyonuna Ait Dere Alası (Salmo trutta )’nın Kültür Ortamına Adaptasyonu

Journal of Fisheries Sciences 4(4), 294-303. DOI:10.3153/jfscom.2010032, vol.4, no.4, pp.294-303, 2010 (National Refreed University Journal)

Kuzey Fırat populasyonuna ait dere alası (Salmo trutta)' nın kültür ortmına adaptasyonu

Journal of FisheriesSciences.com, vol.4, no.4, pp.294-303, 2010 (Other Refereed National Journals)

Balık Yetiştiriciliği Açısından Anabolik Ajanlar ve İlaçların Etkileri ve Kalıntılarının Değerlendirilmesi

Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, vol.25, no.1, pp.83-87, 2008 (National Refreed University Journal)

Su Ürünlerindeki Omega-3 Yağ Asitlerinin Önemi ve Sağlık Üzerine Etkisi

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 01-04 Eylül 2005, Çanakkale. Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.339-342, 2006 (National Refreed University Journal)

Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)’ların Özellikleri

Atatürk Üniv., Ziraat Fak. Dergisi, vol.34, no.2, pp.193-197, 2003 (National Refreed University Journal)

Hormon veya Hormon Etkisine Sahip Yem Katkı Maddelerinin Balık Yetiştiriciliğindeki Kullanımı

Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, vol.19, pp.545-553, 2002 (National Refreed University Journal)

Yomra İçi ve Dışında Midye (Mytilus galloprovincialis LAM.) Yavrularının Büyüme Parametrelerinin Saptanması

Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, vol.13, pp.35-45, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTE KRİTERLERİ

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi-ICAR, 16 - 18 September 2019

An overview of the environmental impact of feeding in aquaculture

The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “on Biodiversity”, Samsun, Turkey, 28 - 30 November 2018, vol.1, pp.71-76 Sustainable Development

An overview of the environmental impact of feed and feeding in aquaculture

The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY, Samsun, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.71-76 Sustainable Development

Effects of Exogenous Enzyme Supplementation in Diets on Growth Performance of Siberian Sturgeon, Acipenser baerii

International Symposium Ecology 2018 19-23 June 2018 Kastamonu, Turkey, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.399-400

Trout Cultivation in Cages and Socio-economic Contribution in Eastern Black Sea Region

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, Afyon, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.39 Sustainable Development

FISH WELFARE UNDER THE TRANSPORTATION OF SIBERIAN STURGEON FISH (Acipenser baerii)

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, vol.1, no.1, pp.205

EFFECT ON GROWTH PERFORMANCE OF USING HAZELNUT MEAL IN Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) DIET

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, vol.1, no.1, pp.203

Balık Besleme ve Yem Üretimine Genel Bakış

Rize’de Kültür Balıkçılığı Çalıştayı, Rize, Turkey, 09 April 2015

Books & Book Chapters

Midye Kültürü

in: Genel Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığının Temel Esasları, N.Mevlüt ARAS, E.Mahmut KOCAMAN, M.Sıtkı ARAS, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.252-255, 2000

Other Publications