Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.10, no.18, pp.333-347, 2018 (International Refereed University Journal)

BAĞIMSIZLIK SÜRECİNDE AZERBAYCAN VE HAZİRAN DARBESİNİN DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.13, pp.57-71, 2018 (International Refereed University Journal)

Rusya Federasyonu’nun Suriye Politikasının Dinamikleri

SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, pp.112-121, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Dinin Yeri ve Kullanımı”

IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Paris, France, 26 - 29 April 2018, pp.121

MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA İŞLEVİ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN MEDYASINDA TÜRKİYE – RUSYA UÇAK KRİZİNİN ELE ALINIŞI

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.29

International Migration Concept by International Relations Theories’ Perspective

Georgian-Turkish InternationalScientific Conference, 15 - 16 December 2017

RUSYA FEDERASYONU’NUN SURİYE POLİTİKASININ DİNAMİKLERİ

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.144-145

Rusya Federasyonu’nun Suriye Politikasının Dinamikleri

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.117

BAĞIMSIZLIK SÜRECİNDE AZERBAYCAN VE 4 HAZİRAN DARBESİNİN DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.144

TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’A YÖNELİK KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNDE KAFKAS İSLAM ORDUSUNUN ROLÜ

ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği», Turkistan, Kazakhstan, 26 - 28 April 2017, pp.1270-1280

Türkiye‘nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 22 April 2017, pp.666-674

MISIR’DA 25 OCAK DEVRİMİ’NİN DEMOKRASİ EKSENLİ ANALİZİ

II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.475-482