Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AN EMPIRICAL RESEARCH ON DOMESTIC SAVINGS IN MIST ECONOMIES

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.26-49, 2022 (National Refreed University Journal)

Determinants Of Turkey's Foreign Trade With N11 Countries: The Gravity Model Approach

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.6, no.1, pp.59-78, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türk Dış Ticaretine Etkileri

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.37-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de İthalatın, İktisadi Büyümenin Ve Elektrik Tüketiminin İhracat Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.7, no.14, pp.25-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye İle Gürcistan Arasındaki Dış Ticaretinin Sektörel Analizi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayı, pp.361-378, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ İRDELENMESİ: PESTLE ANALİZİ

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, no.2, pp.149-164, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ SON DURUMU VE KAYA GAZI

SOSYAL BİLİMLER METİNLER, vol.1, pp.749-760, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ile Bosna-Hersek Arasındaki TicaretinSektörel Analizi

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.408-413

TÜRKİYE’NİN ABD İLE ATEŞLİ HARP SİLAHLARI VE MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ

Business & Organization Research (BOR) Conference, Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.198-199 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE İHRACAT, İTHALAT, GSYİH VE ELEKTRİK TÜKETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Business & Organization Research (BOR) Conference’, Karabük, Turkey, 12 September - 14 October 2018, pp.1-10 Sustainable Development

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ SON DURUMU VE KAYA GAZI

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.4682-4694