Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Violence among high school students in Malatya: a prevalence study

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.42, pp.343-350, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

THE QUALITY OF LIFE AND THE INFLUENCING FACTORS AMONG THE POPULATION OVER 65 LIVING IN GAZIANTEP CITY CENTER

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.15, no.4, pp.424-433, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Prevalence of flat foot among elementary school students, in rural and urban areas and at suburbs in Anatolia

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY, vol.21, pp.327-331, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

General home hygiene practices and infectious disease transmission in Malatya, Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.27, no.1, pp.172-176, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The Prevalence of Consanguineous Marriages in the City of Malatya, Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.39, no.1, pp.133-137, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Physical, emotional and sexual violence during pregnancy in Malatya, Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.16, pp.149-156, 2006 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Çalışanlarında Fiziksel İnaktivite Düzeyi ve İlişkili İşyeri Faktörleri

3. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ159OP-074, 3 - 07 March 2019

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA FİZİKSEL İNAKTİVİTE DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ İŞYERİ FAKTÖRLERİ

3. Uluslar arası mesleksel ve çevresel hastalıklar kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019, pp.201

(17039) RİZE’DE ÖĞRENİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİ

X. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.381

Environmental attitudes and behavior of high school students in a city in Black Sea region in Turkey

İFEH 1st world academic congress on environmental health, Coimbra, Portugal, 22 - 26 September 2015, pp.28 Creative Commons License Sustainable Development

Çay Tarımında Çalışanlarda Yaralanma Sıklığı ve Yaralanma Türleri

I. Tarim Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 07 April 2012, pp.179-182 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Bulaşıcı Olmayan Bölüm 2 Hastalıklar Çalışma Grubu

in: HALK SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA COVID-19 PANDEMININ ILK YILI yapılanlar–yapıl(a)mayanlar–yapılması gerekenler, Pınar Okyay,Sarp Üner, Editor, Hipokrat yayınevi, Ankara, pp.55-88, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Kronik Solunum Yolu Hastalıkları

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, ÜNER SARP, OKYAY PINAR, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.779-789, 2020