Assoc. Prof. MEHMET ALTUNTAŞ


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Emergency Medicine

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Expertise In Medicine

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Acil Tıp Ad, Turkey

1998 - 2004

1998 - 2004

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2013

2013

Expertise In Medicine

ACİL SERVİSE MANTAR İNTOKSİKASYONU NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Acil Tıp Ad

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

TEMEL İSTATİSTİK KURSU

Health&Medicine

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

2016

2016

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KURSU

Health&Medicine

ATUDER

2015

2015

ZEHİRLENMELER GELİŞTİRME KURSU

Health&Medicine

KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

2012

2012

TORAKS ve ENDOBRONŞİAL USG KURSU

Health&Medicine

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2012

2012

HAVAYOLU YENİ YÖNTEMLER KURSU

Health&Medicine

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

2012

2012

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU

Health&Medicine

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

2012

2012

MEKANİK VENTİLASYON KURSU

Health&Medicine

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2010

2010

USG KURSU

Health&Medicine

ATUDER

2008

2008

NEONATAL RESUSİTASYON

Health&Medicine

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Emergency Medicine

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İlk Yardım ve Acil Bakım

Undergraduate

Undergraduate

Acil Hasta Bakımı 2

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Retrospective Analysis of Five Year Emergency Department Admission of Centenarians

ALTUNTAŞ M.

7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.347-348

2017

2017

TRAVMA SONRASI MEDİASTEN GENİŞLİĞİ

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., OKTAY M.

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

2017

2017

ACİL KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN AORT DİSEKSİYONLU HASTALARIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., OKTAY M.

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

2017

2017

DÜŞÜK ENERJİLİ KÜNT TRAVMAYA BAĞLI ÜRİNER EKSTRAVAZASYON

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., OKTAY M.

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

2016

2016

KAFA TRAVMASI SONRASI İZOLE 3 KRANİAL SİNİR FELCİ

ALTUNTAŞ M., BİLİR Ö., YAZICI M.

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

YÜRÜME BOZUKLUĞUNUN NADİR BİR NEDENİ NÖROMYELİTİS OPTİKA

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., ÇINAROĞLU O. S., ÇOKLUK M.

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

NADİR BİR İNTİHAR YÖNTEMİ ÇKMAK YUTMA

ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., DURMUŞ E.

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016 Sustainable Development

2016

2016

COPEPTIN AS A SURROGATE OF RIGHT VENTRICULAR DYSFUNCTION IN ACUTE PULMONARY EMBOLISM

YAVAŞİ Ö., KAYAYURT K., ÖZYURT S., BİLİR Ö., ERSUNAN G., KALKAN A., et al.

5. EURASİAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

PİKA HASTALIĞI OLGU SUNUMU

ALTUNTAŞ M., BİLİR Ö., TOPALOĞLU E.

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

KARMA AŞI SONRASI ANAFLAKSİ OLGU SUNUMU

ALTUNTAŞ M., OKTAY M.

12. Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016 Sustainable Development

2016

2016

Kurban Bayramının Asıl Kurbanları

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., TOPALOĞLU E.

5th Eurasian Congress on Emergncy Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Karma Aşı Sonrası Anaflaksi: Olgu Sunumu

ALTUNTAŞ M.

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.150 Sustainable Development

2016

2016

Kafa Travması Sonrası İzole 3 Kranial Sinir Felci Olgu Sunumu

ALTUNTAŞ M., BİLİR Ö., YAZICI M. M.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

NUTROPHIL GELATINASE ASSOCIATED LIPOCLIN NGAL ON ACUTE GASTROINTESTINAL BLEEDING DISORDERS OF THE KIDNAY FUNCTION THAT MAY OCCUR EARLY IMPACT OF PREDICTIVE AND PROGNOSTIC ROLE

AYDIN C., BİLİR Ö., ERSUNAN G., YAVAŞİ Ö., ALTUNTAŞ M., KARA E.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Pika Hastalığı Olgu Sunumu

ALTUNTAŞ M., BİLİR Ö., TOPALOĞLU E.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Yürüme Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni Nöromyelitis Optika

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., ÇINAROĞLU O. S., ÇOKLUK M.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

KURBAN BAYRAMININ ASIL KURBANLARI

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., TOPALOĞLU E.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Evaluation of Pregnant Women with Abdominal Pain in the Emergency Department

TUNÇ E., AKDEMİR H. U., DURAN L., KATI C., GÜVEN D., ALTUNTAŞ M., et al.

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016, pp.292 Sustainable Development

2016

2016

An old zoonosis coming from a far leptospirosis

BİLİR Ö., ERSUNAN G., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., KARA E., GİAKOUP B.

3.rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3.rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

2016

2016

Prognostic significance of copeptin in acute pulmonary embolism

YAVAŞİ Ö., KAYAYURT K., ÖZYURT S., KIRBAŞ A., ERSUNAN G., ALTUNTAŞ M., et al.

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

2016

2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

BİLİR Ö., ERSUNAN G., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., KARA E., Giakoup B.

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

2016

2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

BİLİR Ö., ERSUNAN G., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., KARA E., Giakoup B.

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

2016

2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

BİLİR Ö., ERSUNAN G., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., KARA E., Giakoup B.

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

2016

2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

BİLİR Ö., ERSUNAN G., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö., KARA E., Giakoup B.

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

2016

2016

Pnömoni Vakalarında CD40L Mortalite Ve Morbidite Belirteci Olarak Kullanılması

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö.

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

2015

2015

Vasküler karın ağrısı nedeni superior mezenterik arter diseksiyonu

BİLİR Ö., ALTUNTAŞ M., ERSUNAN G., YAVAŞİ Ö., DURMUŞ E.

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

2015

2015

Yan ağrısının ayırıcı tanısının önemi

ERSUNAN G., BİLİR Ö., KALKAN A., ALTUNTAŞ M., YAVAŞİ Ö.

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

2015

2015

Ultrason muayenesi her zaman doğruyu göstermez

ERSUNAN G., BİLİR Ö., ÇALAPOĞLU A. S., ALTUNTAŞ M., KALKAN A., DURAKOĞLUGİL T.

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

2015

2015

Özofagus perforasyonu

ERSUNAN G., BİLİR Ö., KALKAN A., ALTUNTAŞ M.

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

2012

2012

Acil Servise Başvuran Travmaya bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi

YAVUZ Y., KATI C., DURAN L., AKDEMİR H. U., ALTUNTAŞ M.

ULUSLAR ARASI ACİL TIP SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 April 2012

2011

2011

Bir Zehirlenme Olgusu Siyah İnci

DURAN L., Şişman B., KATI C., ALTUNTAŞ M., Bilgiç M.

VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi - Antalya - Türkiye, Turkey, 26 - 29 May 2011

Books & Book Chapters

2021

2021

Paramedik Acil Bakım İlkeleri ve Uygulamalar

Altuntaş M. (Editor)

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

2021

2021

Elektrokardiyografi Temel İlkeler

ALTUNTAŞ M.

in: Paramedik Acil Bakım İlkeleri ve Uygulamalar, Altuntaş Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.147-158, 2021

2021

2021

Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri

ALTUNTAŞ M.

in: Paramedik Acil Bakım İlkeleri ve Uygulamalar, Altuntaş Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.553-577, 2021

2020

2020

Obez Hastalarda Resüsitasyon

ALTUNTAŞ M.

in: Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Usta Galip, Sarı Azade, Editor, Kongre Tıp Kitapevi, Antalya, pp.365-368, 2020

2020

2020

Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon

ALTUNTAŞ M.

in: Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Usta Galip, Sarı Azade, Editor, Kongre Tıp Kitapevi, Antalya, pp.339-343, 2020

2020

2020

Radyasyon Kaynakları ve Özel Radyonüklidler

Altuntaş M.

in: Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Satar Salim,Güneysel Özlem,Yürümez Yusuf,Türedi Süleyman,Akıcı Ahmet, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1034-1040, 2020

2019

2019

Vasküler Erişim ve Sıvı Replasmanı

Altuntaş M., Duran L.

in: Sheehy’s Emergency Nursing Principles and Practice Sixth Edition, Doç.Dr. Latif DURAN (çeviri editörü), Editor, Palme, Ankara, pp.99-111, 2019

2019

2019

Aspirin ve Nonsteroidal Ajanlar

ALTUNTAŞ M., BİLİR Ö.

in: ROSEN Acil Tıp Kavramlar ve Klinik Uygulama, Doğaç Niyazi OZUCELİK (Baş Çev Ed), Editor, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.1858-1863, 2019

2017

2017

FEOKROMASTOMA

ALTUNTAŞ M., KATI C.

in: ACİL DAHİLİYE, BAŞAR CANDER, Editor, İSTANBUL TIP YAYINEVLERİ, İstanbul, pp.761-764, 2017

2016

2016

ENDOKRİN ACİLLERİ FEOKROMOSTOMA

ALTUNTAŞ M., KATI C.

in: CANDER ACİL TIP, Prof Dr Başar CANDER, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.895-898, 2016

Patent

2022

2022

Mekanik ve antibakteriyel özellikleri arttırılmış polimer temelli emilebilir cerrahi sütürlerin eldesi için kaplama yöntemi

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2018/11733 , Standard Registration Sustainable Development

2022

2022

Vasküler ve üriner sistemlerde oluşan kalsifiye yapıların kriyoterapi ile fragmente edilmesi için çok katmanlı gaz taşıyıcı sistem.

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2020 08455 , Standard Registration

2022

2022

Bir üriner sistem taş fragmantasyon yöntemi

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2019/02287 , Standard Registration Sustainable Development

Scientific Refereeing

September 2021

September 2021

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

Hastane Öncesi Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

5 th Eurasian Congress on Emergency Medicine

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 25

h-index (WOS): 3

Jury Memberships

May-2016

May 2016

Expertise In Medicine

TEZ SAVUNMA JURİSİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD

May-2016

May 2016

Expertise In Medicine

TEZ SAVUNMA JURİSİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD

March-2016

March 2016

Expertise In Medicine

TEZ SAVUNMA JURİSİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD