Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2013 Tıpta Uzmanlık

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ad, Türkiye

 • 1998 - 2003 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  ACİL SERVİSE MANTAR İNTOKSİKASYONU NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ad

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016TEMEL İSTATİSTİK KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

 • 2016BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , ATUDER

 • 2015ZEHİRLENMELER GELİŞTİRME KURSU

  Sağlık ve Tıp , KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

 • 2012TORAKS ve ENDOBRONŞİAL USG KURSU

  Sağlık ve Tıp , ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • 2012HAVAYOLU YENİ YÖNTEMLER KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ

 • 2012MEKANİK VENTİLASYON KURSU

  Sağlık ve Tıp , ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • 2012İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

 • 2010USG KURSU

  Sağlık ve Tıp , ATUDER

 • 2008NEONATAL RESUSİTASYON

  Sağlık ve Tıp , ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ