Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Retrospective Analysis of Five Year Emergency Department Admission of Centenarians

7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.347-348

TRAVMA SONRASI MEDİASTEN GENİŞLİĞİ

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

ACİL KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN AORT DİSEKSİYONLU HASTALARIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

DÜŞÜK ENERJİLİ KÜNT TRAVMAYA BAĞLI ÜRİNER EKSTRAVAZASYON

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

PİKA HASTALIĞI OLGU SUNUMU

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

KARMA AŞI SONRASI ANAFLAKSİ OLGU SUNUMU

12. Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016 Sustainable Development

KAFA TRAVMASI SONRASI İZOLE 3 KRANİAL SİNİR FELCİ

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

NADİR BİR İNTİHAR YÖNTEMİ ÇKMAK YUTMA

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016 Sustainable Development

Kurban Bayramının Asıl Kurbanları

5th Eurasian Congress on Emergncy Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Pika Hastalığı Olgu Sunumu

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Kafa Travması Sonrası İzole 3 Kranial Sinir Felci Olgu Sunumu

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

KURBAN BAYRAMININ ASIL KURBANLARI

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Yürüme Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni Nöromyelitis Optika

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Karma Aşı Sonrası Anaflaksi: Olgu Sunumu

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.150 Sustainable Development

Evaluation of Pregnant Women with Abdominal Pain in the Emergency Department

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016, pp.292 Sustainable Development

An old zoonosis coming from a far leptospirosis

3.rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3.rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

Pnömoni Vakalarında CD40L Mortalite Ve Morbidite Belirteci Olarak Kullanılması

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

Prognostic significance of copeptin in acute pulmonary embolism

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

Yan ağrısının ayırıcı tanısının önemi

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Özofagus perforasyonu

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Ultrason muayenesi her zaman doğruyu göstermez

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Bir Zehirlenme Olgusu Siyah İnci

VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi - Antalya - Türkiye, Turkey, 26 - 29 May 2011

Books & Book Chapters

Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri

in: Paramedik Acil Bakım İlkeleri ve Uygulamalar, Altuntaş Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.553-577, 2021

Elektrokardiyografi Temel İlkeler

in: Paramedik Acil Bakım İlkeleri ve Uygulamalar, Altuntaş Mehmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.147-158, 2021

Radyasyon Kaynakları ve Özel Radyonüklidler

in: Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Satar Salim,Güneysel Özlem,Yürümez Yusuf,Türedi Süleyman,Akıcı Ahmet, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1034-1040, 2020

Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon

in: Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Usta Galip, Sarı Azade, Editor, Kongre Tıp Kitapevi, Antalya, pp.339-343, 2020

Obez Hastalarda Resüsitasyon

in: Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Usta Galip, Sarı Azade, Editor, Kongre Tıp Kitapevi, Antalya, pp.365-368, 2020

Vasküler Erişim ve Sıvı Replasmanı

in: Sheehy’s Emergency Nursing Principles and Practice Sixth Edition, Doç.Dr. Latif DURAN (çeviri editörü), Editor, Palme, Ankara, pp.99-111, 2019

Aspirin ve Nonsteroidal Ajanlar

in: ROSEN Acil Tıp Kavramlar ve Klinik Uygulama, Doğaç Niyazi OZUCELİK (Baş Çev Ed), Editor, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.1858-1863, 2019

FEOKROMASTOMA

in: ACİL DAHİLİYE, BAŞAR CANDER, Editor, İSTANBUL TIP YAYINEVLERİ, İstanbul, pp.761-764, 2017

ENDOKRİN ACİLLERİ FEOKROMOSTOMA

in: CANDER ACİL TIP, Prof Dr Başar CANDER, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.895-898, 2016

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

27

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

3

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals