Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Role of ischemia-modified albumin in clinical practice

LaboratoriumsMedizin, cilt.39, sa.4, ss.241-247, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Amitriptyline overdose in emergency department of university hospital: evaluation of 250 patients.

Human & experimental toxicology, cilt.33, ss.980-90, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The value of electroencephalography in differential diagnosis of altered mental status in emergency departments

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, sa.8, ss.923-927, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Three-year experience in the Emergency Department: the approach to patients with spinal trauma and their prognosis.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.19, ss.441-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Retrospective Evaluation of Patients Admitted to Emergency Departments with Pulmonary Thromboembolism

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.14, sa.1, ss.8-11, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Retrospective Analysis of Five Year Emergency Department Admission of Centenarians

7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2020, ss.347-348

TRAVMA SONRASI MEDİASTEN GENİŞLİĞİ

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

ACİL KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN AORT DİSEKSİYONLU HASTALARIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

DÜŞÜK ENERJİLİ KÜNT TRAVMAYA BAĞLI ÜRİNER EKSTRAVAZASYON

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

PİKA HASTALIĞI OLGU SUNUMU

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

COPEPTIN AS A SURROGATE OF RIGHT VENTRICULAR DYSFUNCTION IN ACUTE PULMONARY EMBOLISM

5. EURASİAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

KARMA AŞI SONRASI ANAFLAKSİ OLGU SUNUMU

12. Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

KAFA TRAVMASI SONRASI İZOLE 3 KRANİAL SİNİR FELCİ

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

NADİR BİR İNTİHAR YÖNTEMİ ÇKMAK YUTMA

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Kurban Bayramının Asıl Kurbanları

5th Eurasian Congress on Emergncy Medicine, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Pika Hastalığı Olgu Sunumu

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Kafa Travması Sonrası İzole 3 Kranial Sinir Felci Olgu Sunumu

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

KURBAN BAYRAMININ ASIL KURBANLARI

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Yürüme Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni Nöromyelitis Optika

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016

Karma Aşı Sonrası Anaflaksi: Olgu Sunumu

12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2016, cilt.1, sa.1, ss.150

Evaluation of Pregnant Women with Abdominal Pain in the Emergency Department

12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.292

An old zoonosis coming from a far leptospirosis

3.rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3.rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

Pnömoni Vakalarında CD40L Mortalite Ve Morbidite Belirteci Olarak Kullanılması

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.20

Prognostic significance of copeptin in acute pulmonary embolism

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Yan ağrısının ayırıcı tanısının önemi

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015

Özofagus perforasyonu

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015

Ultrason muayenesi her zaman doğruyu göstermez

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015

Bir Zehirlenme Olgusu Siyah İnci

VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi - Antalya - Türkiye, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyasyon Kaynakları ve Özel Radyonüklidler

Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi, Satar Salim, Güneysel Özlem, Yürümez Yusuf, Türedi Süleyman, Akıcı Ahmet, Editör, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.1034-1040, 2020

Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Usta Galip, Sarı Azade, Editör, Kongre Tıp Kitapevi, Antalya, ss.339-343, 2020

Obez Hastalarda Resüsitasyon

Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Usta Galip, Sarı Azade, Editör, Kongre Tıp Kitapevi, Antalya, ss.365-368, 2020

Vasküler Erişim ve Sıvı Replasmanı

Sheehy’nin Acil Hemşireliği İlkeleri ve Uygulaması, Doç.Dr. Latif DURAN (çeviri editörü), Editör, Palme, Ankara, ss.99-111, 2019

Aspirin ve Nonsteroidal Ajanlar

ROSEN Acil Tıp Kavramlar ve Klinik Uygulama, Doğaç Niyazi OZUCELİK (Baş Çev Ed), Editör, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.1858-1863, 2019

FEOKROMASTOMA

ACİL DAHİLİYE, BAŞAR CANDER, Editör, İSTANBUL TIP YAYINEVLERİ, İstanbul, ss.761-764, 2017

ENDOKRİN ACİLLERİ FEOKROMOSTOMA

CANDER ACİL TIP, Prof Dr Başar CANDER, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.895-898, 2016