Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Krize Müdahalede Yetişkin Eğitimi Yöntemlerinin Önemi ve Kullanılması

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.64

Books & Book Chapters

Dil, Düşünme ve Zekâ

in: Psikolojiye Giriş, Mehmet Akif Karaman, Editor, Vizetek, Ankara, pp.181-210, 2021

AİLE İÇİ ŞİDDET VE POZİTİF MÜDAHALE

in: POZİTİF AİLE - ÇOK BOYUTLU PERSPEKTİF, Taş Besra, Bulut Semra, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.105-134, 2021

Fiziksel Yetersizliği Olan Bireyler ve Aileleri

in: Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne - Baba El Kitabı Serisi FİZİKSEL YETERSİZLİK, Figen Yardımcı, Editor, EĞİTEN KİTAP , Ankara, pp.33-53, 2021

Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı

in: Kuram ve Uygulamaları ile Aile Danışmanlığı, Turan Akbaş,Nilüfer Ş. Özabacı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.121-149, 2019

Metrics

Publication

16
UN Sustainable Development Goals