Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COMMUNICATION STRATEGIES CONDUCTED IN BUILDING A GLOBAL BRAND CAYKUR AND LIPTON EXAMPLE

Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519, no.13, pp.1-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study On The Investıgatıon Of Communıcatıon Tools Used In Franchising System Developed Wıth Brand Concept In Global Market

Atlas Internatıonal Refereed Journal On Socıal Scıences, vol.5-24, no.5, pp.873-880, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seasonal Agrıculture ın Tea Sector and Communıcatıon Problems of Georgia Natıonal Persons

International Socıal Scıences Studıes Journal, vol.5-36, no.5, pp.2942-2946, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investıgatıon On Marketing Wıth Postmodernızm In The Global Market

Idea Studıes Journal, vol.5-11, no.5, pp.129-134, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İletişim araçlarından sosyal medya kullanımı ve küresel markaların uygulamaları üzerine bir inceleme

2.Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, pp.721

Dünyada çay üretimi, pazarlaması ve Türkiye istatistikleri üzerine bir inceleme

4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.27

Reklamların marka imajına katkısı ve Çaykur örneği

Al-Farabi 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, pp.1043

Küresel ve yerel markanın tüketici gözündeki algısı üzerine bir inceleme, Lipton ve Çaykur örneği

1:Uluslararası kültürel Bilişim ve İletişim Medya Çalışmaları Konferansı, İzmir, Turkey, pp.403

İletişim Araçlarının Bartın İli turizm sektörüne katkısı

1. Bartın sektörel Kalkınma Sempozyumu, Bartın, Turkey, vol.22, no.5, pp.276

Books & Book Chapters

COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ

in: COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ, Kürşat KARIŞMAZ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.91-111, 2020 Sustainable Development