Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ecosystem Services Provided by Tree Species Used in Urban Parks: Rize case

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.4, pp.541-550, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Worm Fertilizer and Peat Applications on the Development of Plectranthus amboinicus (Lour.) Plant in Different Pot Environment

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.5, no.4, pp.743-749, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Design Of The Adana Yüreğir Coastal Park And Its Role In The Plannıng Of Urban Recreatıon Areas

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.717-725, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of basic green infrastructure components as part oflandscape structure for Siirt

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.16, no.2, pp.70-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.16, no.2, pp.16-44, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Determination of Accessibility in Public Spaces withLandscape Arrangement: Case of Dicle University Campus

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, vol.16, no.1, pp.105-127, 2020 (International Refereed University Journal)

The invasive alien plants of Turkey: A checklist and environmental hazards

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, vol.8, no.5, pp.1-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Landscape Architecture Students’ Opinions on Campus Designs: Recep Tayyip Erdoğan University, Rize

International Journal of Trend in Research and Development, vol.5, no.2, pp.341-345, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Bioclimatic Comfort Zones by Geographic Information Systems: Karabük Province, Turkey

Journal of International Application Science, vol.13, no.1, pp.41-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Color Impact in Planting Design: A CaseStudy of Ankara Milli Egemenlik Park

International Journal of Trend in Research and Development, vol.5, no.2, pp.417-424, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Environmental Design Art in Seljuks

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.5, no.3, pp.122-126, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating the Effects of Tourism on Urban Development: Case Study of Amasra (Bartın)

International Journal of Recent Engineering Research and Devolopment (IJRERD), vol.13, no.2, pp.3-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Environmental Design in City Squares “Yalova Cumhurıyet Square in Turkey”

International Journal of Current Research, vol.9, no.12, pp.63631-63634, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amasra nın Biyolojik Üretim Potansiyelinin Agro Ekolojik Zonlar Peyzaj Planlaması Kapsamında Değerlendirilmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.20-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Student Perception on Landscape Planning and Design of University Campuses Around the Case of Ağdacı Campus

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.13, pp.1-7, 2016 (International Refereed University Journal)

İlkbaharda Çiçek Açan Bazı Bitki Türlerinin Çankırı Koşullarında Çiçeklenme Zamanlarının Belirlenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.338-347, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihi Çevreleri Koruma Sürecinde Yeni Yaklaşımlar: Kongre Turizmi, Safranbolu Çarşı Örneğinde Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.31-36, 2012 (International Refereed University Journal)

Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.9, no.2, pp.98-107, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Potential Use in Urban Landscape Design of Natural Abies Taxa Growth at Different Altitudes in Turkey

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.3, no.12, pp.237-241, 2012 (International Refereed University Journal)

Peyzaj Mimarlığında Suyun Akıllı Kullanımı Xeriscape

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.25-31, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gülibrişim Albizia julibrissin Tohumunun Çimlenmesine Bazı Ön İşlemlerin Etkileri

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.1, pp.1-7, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karayollarında Peyzaj Planlama ve Bitkilendirme Çalışmaları (Landscape Planning and Plantation Studies of Highway)

Ecological Life Sciences, vol.5, no.2, pp.105-125, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Magnolia soulangeana nın Vejetatif Üretimi Üzerine Araştırmalar

e-Journal of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, vol.5, no.1, pp.13-20, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siğilli Huş (Betula pendula Roth.) Ağacının Bitkisel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda Fonksiyonelliğinin İncelenmesi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, vol.27, no.2, pp.58-70, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.55-67, 2010 (International Refereed University Journal)

Mavi Ladinin Picea pungens Engelm Aşı ile Üretimi Üzerine Araştırmalar

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.35-41, 2009 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

ZKÜ Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu ve Çevresi Peyzaj Rekreasyon Projesi

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.7, pp.24-34, 2007 (International Refereed University Journal)

Yüzüncü 100 Yıl Atatürk Hizmet Köyü Mini Arboretum Projesİ

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.11, pp.62-70, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bartın Tekkeönü Koyu Peyzaj Tasarım Projesi (Landscape Desing Project of Bartın Tekkeonu Bay)

12 th ICoSReSSE İnternational Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 10 - 13 December 2020, pp.445-457

Planlama Hiyerarşisinde Fiziki Plan Sınırları ve Peyzaj Planlama

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.230-237

Kentsel Rekreasyonel Alanlarda Bitki Varlığı Mesut Yılmaz Sahil Parkı Örneği

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.35

Kentsel Park Alanlarındaki Bitkilerden Herbaryum Yapımı

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.58

Kentsel Park Alanlarındaki Bitkilerden Herbaryum Yapımı

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.58

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı: Rize Mesut Yılmaz Sahil Parkı Örneği

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.36

Kentsel Park Alanlarındaki Bitkilerden Herbaryum Yapımı

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.58

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı: Rize Mesut Yılmaz Sahil Parkı Örneği

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.36

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı: Rize Mesut Yılmaz Sahil Parkı Örneği

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.36

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Kapsamında Peyzaj Projeleri

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, pp.193-195

Peyzaj Proje Aşamalarında Bitkisel Kullanımlarda Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, pp.227-228

Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri, Temel Sorunlar, Çözüm Araçları: Van Kenti (PEMAT), Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.90

Kimyasal ve Organik Gübre Uygulamalarının Solanum pseudocapsicum Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkisi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC), Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.469-476 Sustainable Development

Konya’nın Endemik Bitkilerinin Şifa Bahçeleri Tasarımlarında Kullanım Olanakları

İnternatinol Green Capital Congress, Konya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.654-657

Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri

XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 yılı Toplantısı, Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.90

Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri

XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 yılı Toplantısı, Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.90

Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri

XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 yılı Toplantısı, Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.90

Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri

XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 yılı Toplantısı, Van, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.90

Toplu Konut Peyzaj Tasarımı

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.280

Çatı Bahçeleri Tasarımının Üç Boyutlu Programlarda Görselleştirilmesi

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018

Günümüz Kentsel Tasarım Çalışmalarında Bitki Materyalinin Kullanımı

2 nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.399

An Anatolian City on History-Future Pendulum Kutahya-Eskigediz (Turkey) Historical City

III. International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST), Budapest, Hungary, 19 - 23 October 2017

Kıyı Alanlarındaki Peyzaj Değişim Dinamiklerinin Amasra Örneğinde İrdelenmesi

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017

Turizm Potansiyelini Artırmak İçin Önerilen Kültür Rotasının Amasra Örneğinde İrdelenmesi

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.54-55

Kampüs Planlamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü: Karabük Üniversitesi-Demir Çelik Kampüsü

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.194-195

SCENTED PLANTS, HEALING GARDENS AND PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL DESIGN

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.151

The Importance of Lake Ecosystems in Tourism: Lake Seyfe

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.150

Sevimli Katil Taxus baccata L

6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi “Söylem ve Eylem”, Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2016 Sustainable Development

Triangle on Nature-Culture-History 3000 Years Old Amasra City and Coastal Land Use Strategies

International Conference On Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.256-263 Sustainable Development

Green Metric Kapsamında Karabük Üniversitesi

GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralaması Türkiye Ulusal Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 2 - 03 October 2016

Türkiye’de Peyzaj Tasarımında Kullanılabilecek Doğal Akçaağaç Türlerimizin Potansiyel Yetişme Alanlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi

3rd. International Nonwood Forest Products Symposium (III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu), Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.631-640

Uşak İli Kemalöz Mahallesinde Çocuk Oyun Alanlarının Niteliğinin CBS ile İrdelenmesi

IV.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemeleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.15

İç Mekanda Bitkilerle Tasarımda Işığın Önemi

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu Bildirileri II, Artvin, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.211-222

Kurak ve Yarı kurak Alanlarda Peyzaj Mimarlığı Uygulamaları

Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 December 2011, pp.269-280

Role of Some Pre-treatments on Seed Germination of Eastern Strawberry Tree (Arbutus andrachne L.)

First Serbian Forestry Congress, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 October 2010, pp.63 Sustainable Development

Urban Landscape Design Strategies on 3000 Years Settlement: Amasra

5th WSEAS International Conference on Environment, Venice, Italy, 20 - 22 November 2006, pp.369-374

Books & Book Chapters

Bartın ili Amasra İlçesinin Habitat Değeri: Leke-Koridor-Matris Uygulaması

in: Mühendislik ve Mimarlık Araştırmaları Teori, Uygulama ve Yeni Yaklaşımlar, HANER Serhan, Editor, İKSAD, Ankara, pp.31-641, 2020

Peyzajın Yapısının (Peyzaj Karakter Tiplerinin) Tanımlanması ve Haritalanması: Bartın İli Amasra İlçesi Örneği

in: Mimarlık Tasarım ve Planlama Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan Kaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.329-366, 2019

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA PEYZAJ PROJELERİ

in: 50. YILINDA PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ, , Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.108-115, 2019

Peyzaj Proje Aşamalarında Bitkisel Kullanımlarda Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

in: 50. YILINDA PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ, , Editor, Düzce Üniversitesi yayınları, Düzce, pp.242-253, 2019

Evaluation of Amasra’s Visual Landscape Quality in Terms of Natural, Historical, and Cultural Values

in: New Approaches to Spatial Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.379-396, 2019

The Development of Squares from the Past to Present

in: International Researches in Health and Natural Sciences, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-77, 2019

Sustainable Green Campuses

in: The Most Recent Studies in Science and Art, HASAN ARAPGIRLIOGLU, ATILLA ATIK, SALIM HIZIROGLU, PROF. ROBERT L. ELLIOTT, DR. DILEK ATIK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.901-914, 2018

Üç Boyutlu Modellemenin Önemi, Şelale Örneğinde İrdelenmesi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof.Dr. Latif Gürkan KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Şirin ASLAN DÖNMEZ, Dr. Öğ. Üyesi Namıq ABBASOV, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.131-140, 2018

ÇATI BAHÇELERİ TASARIM PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİ

in: MİMARLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018 CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURAL SCIENCES-2018, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.225-236, 2018

Sustainable Green Campuses

in: The Most Recent Studies in Science and Art, PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLU, ASSOC. PROF. ATİLLA ATIK, PROF. SALİM HIZIROGLU, PROF. ROBERT L. ELLIOTT, DR. DİLEK ATİK, Editor, Gece Publishing, İstanbul, pp.901-914, 2018

Determınation of The Available Potentials of The Parks in Istanbul-Cekmekoy

in: The Most Recent Studies in Science and Art, PROF. SALİM HIZIROGLU, PROF. ROBERT L. ELLIOTT, DR. DİLEK ATİK, Editor, Gece Publishing, İstanbul, pp.252-267, 2018

A Review of the Karabuk University Iron and Steel Campus According to Planting Design Principles

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, The Peter Lang, Frankfurt, pp.335-353, 2017 Creative Commons License

Evaluating Landscape Changes in a Coastal City: Case of Amasra City, Turkey

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, The Peter Lang, Frankfurt, pp.355-364, 2017

Evaluating Landscape Changes in a Coastal City Case of Amasra City

in: Sustainable Landscape Planning and Design, MURAT ÖZYAVUZ, Editor, PETER LANG, Frankfurt, pp.355-365, 2017

A Review of Karabuk University Iron And Steel Campus According To Planting Design Principles

in: Sustainable Landscape Planning and Desing, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.335-353, 2017

The Evaluation Of The Tourism and Recreational Potential of Amasra in Terms of Landscape Planning

in: Global Issues and Trends in Tourism, "Hacıoğlu N.,, Efe R., Soykan A.,, Tetik N.,Avcıkurt C.,, Mihaela S. D.", Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofya, pp.632-649, 2016

Private Plantation Techniques

in: Landscape Planning, Dr. Murat Ozyavuz, Editor, INTECH OPEN, Rijeka, pp.319-352, 2012