Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NOKTURNAL ENÜREZİSTE YAŞAM STİLİ ÖNERİLERİNE EK UYGULANAN NÖROMUSKULER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ-VAKA SUNUMU

INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, İstanbul, Turkey, 15 - 16 August 2021, pp.634-640 Creative Commons License

Disparonisi Olan Bir Olguda Kombine Fizyoterapi Yaklaşımlarının Ağrı, Cinsel Fonksiyon ve Pelvik Taban Kas Kuvveti Üzerine Etkileri

2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, France, 11 October - 13 December 2019, pp.135-141

Disparonisi Olan Bir Olguda Kombine Fizyoterapi Yaklaşımlarının Ağrı, Cinsel Fonksiyon ve Pelvik Taban Kas Kuvveti Üzerine Etkileri

3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, France, 11 October - 13 December 2019, pp.135-141

ESKRİM SPORCULARINDA İZOKİNETİK DİZ VE OMUZ KUVVET PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Balkan ve Spor Bilimleri Kongresi Bursa, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.169-170

TRAMBOLİN VE ARTİSTİK JİMNASTİK SPORCULARININ DENGE DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Balkan ve Spor Bilimleri Kongresi Bursa, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.221-223 Sustainable Development

Trambolin ve Artistik Jimnastik Sporcularının Denge Değerlerinin Karşılaştırılması

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences), 21 - 23 May 2017