Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigation of the Validity of Purchasing Power Parity with Fourier Unit Root Test: The Case of N-11 Countries

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.12, no.4, pp.799-811, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

IS PER CAPITA REAL GDP STATIONARY IN G-7 COUNTRIES? NEW EVIDENCE FROM A FOURIER PANEL UNIT ROOT TEST

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.123-144, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

THE Relationship of Economic Stability and Energy Consumption in RECAI Countries: Bootstrap Panel Causality Analysis

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Stability: Panel Data Analysis on Selected Countries

EMAJ: EMERGING MARKETS JOURNAL, vol.10, no.1, pp.10-20, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'de Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Cari Açığa Etkisi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.259-281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Konut Fiyat Endeksi Verilerinin Klasik Ayrıştırma ve ARIMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1079-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Economic Complexity Level on Ecological Footprint: Evidence from Panel Cointegration Tests

BALKAN SUMMIT 5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Edirne, Turkey, 13 - 14 November 2021, pp.270-280 Creative Commons License

DOES THE ECOLOGICAL FOOTPRINT PER CAPITA CONVERGE IN E7 COUNTRIES? NEW EVIDENCE FROM THE PANEL FOURIER STATIONARITY TEST

Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.562-573 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye ile ABD Arasında Ateşli Harp Silahları ve Malzemeleri Dış Ticaretinin Analizi

Business and Organization Research (BOR), Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.373-380

Türkiye ile Bosna-Hersek Arasındaki TicaretinSektörel Analizi

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.408-413

Türkiye’nin Büyüme Oranının Klasik Ayrıştırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

I.InTraders International Conferance on International Trade, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.483-499

Türkiye İle Bosna-Hersek Arasındaki Ticaretin Sektörel Analiz

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.18

Türkiye’nin Büyüme Oranının Klasik Ayrıştırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.1-2

KONUT FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN KLASİK AYRIŞTIRMA VE ARIMA YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.84

TÜRKİYE'NİN İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANININ ARIMA MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

1. ULUSLARARARSI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.553

Books & Book Chapters

The Effect of Banking Sector Profitability Rates on Borsa Istanbul Bank Index in Turkey: Time-Varying Causality Analysis

in: Yönetim ve Siyaset Biliminde Güncel Sorunlar, Araştırma Yaklaşımları ve Teknikleri, Damla Tahtasakal,Aslı Okay Toprak, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.97-107, 2021 Creative Commons License

Are Corruption and the Shadow Economy Complementary in Low Income Countries?

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume IV , Özer Özçelik,Adil Akıncı, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.141-157, 2021 Creative Commons License

G-20 Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-II, Levent Yahya ESER,Serkan SAMUT, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Rize, pp.55-76, 2020 Creative Commons License