Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı seramikler ile hazırlanan endokuron restorasyonların bağlanma dayanımlarının incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.96-97 Creative Commons License

Farklı materyallerden hazırlanan monolitik kuronların marjinal uyum ve kırılma dayanımlarının incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.92-93 Creative Commons License

Diş hekimlerine yönelik şiddet.

Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 November 2019

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde strese neden olan faktörlerin incelenmesi

Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 November 2019

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin el hijyeni hakkındaki bilgi düzeyi ve el hijyenine uyumu

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 November 2019

Yalova ilinde yaşayan kişilerin implant tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Temporomandibular eklem düzensizliklerine rastlanma sıklığı ile parafonksiyonel alışkanlıkların ilişkisinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Antalyada çalışan diş hekimlerinin mesleki durumlarının değerlendirilmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve ağız diş bakımına verilen önemin diş sağlığı üzerine etkisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Farklı CAD/CAM Dental Materyallerinin Polisaj Tekniğinin Yüzey Sertliği Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Farklı Ev Tipi Ağartma Ajanlarının CAD-CAM Materyallerinin Rengi ve Geçirgenliği Üzerine Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

Farklı Rezin Simanların Dentine Bağlanmasında Geçici Siman Uzaklaştırma Yöntemlerinin Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

EVALUATING THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WHITENING OF THE PERMANENT TEETH

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HASTALARIN İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİNARAŞTIRILMASI

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Ektodermal Displazili Hastada Protetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Repair Bond Strength of Resin Composite to Metal Alloys Using Different Surface Treatment Methods

42nd Annual Congress of the European Prosthodontic Association (EPA), Madrid, Spain, 13 - 15 September 2018

- Prosthetic rehabilitation of a patient with flabby ridge: case report

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 5 - 08 March 2018

Dental seramik materyallerin yüzey pürüzlülüğünün ve sertliğinin incelenmesi

23. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 November 2017

Investigation of Surface Roughness and Hardness of Dental Ceramic Materials

23rd Scientifc Congress of Turkish Prosthodonticts and Implantology (TPİD), Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Lityum Disilikat Seramiklerin Sertlik ve Dayanıklılıklarının Uygulanan Yüzey İşlemlerinden Sonra Değerlendirilmesi

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman/Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Investigation of Surface Roughness of Denture Base Materials

41st Annual Conference of The European Prosthodontic Association, The 11th Annual International Congress of The Romanian Society of Oral Rehabilitation and The 7th Scientific Conference of The Romanian Society of Robotic Prosthodontics and Implantology, 28 - 30 September 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017

Evaluating the Effect of Medicinal Plants on Whitening of the Permanent Teeth

The 3th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13 - 16 April 2017

WATER SORPTION AND SOLUBILITY OF ADHESIVE RESINCEMENTS

22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Contemporary Challenges in Dentistry, selanik, Greece, 4 - 06 May 2017

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF DIFFERENT RESINCEMENTS AFTER THERMOCYCLING PROCESS

22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Contemporary Challenges in Dentistry, selanik, Greece, 4 - 06 May 2017

EFFECT OF POLISHING SYSTEMS ON SURFACE ROUGHNESS AND PHASE TRANSFORMATION OF MONOLITHIC ZIRCONIA

22. Balkan Dişhekimliği Kongresi, Selanik, Greece, 4 - 06 May 2017, vol.1, no.1, pp.127-128

EFFECT OF POLISHING SYSTEMS ON SURFACE ROUGHNESS AND PHASE TRANSFORMATION OF MONOLITHIC ZIRCONIA

22. Balkan Dişhekimliği Kongresi, Selanik, Greece, 4 - 06 May 2017, vol.1, no.1, pp.127-128

DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OFCinnamomum zeylanicum and Acmella oleracea ESSENTIALOILS

The Third International MediterraneanSymposium onMedicinal and Aromatic Plants, 13 - 16 April 2017

Farklı plazma türlerinin zirkonyumun faz değişimi ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi

20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2016

Farklı yüzey işlemlerinin yapay dişlerin kaide materyaline bağlantı dayanımına etkisi

20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2016

Farklı Yüzey İşlemlerinin Yapay Dişlerin Kaide Materyaline Bağlantı Dayanımına Etkisi

20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (EDAD), İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2016

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN YAPAY DİŞLERİN KAİDE MATERYALİNE BAĞLANTI DAYANIMINA ETKİSİ

20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1

The effect of different surface treatments on the bond strength of resin cement to Turcom Cera based ceramics

22th Annual Congress of th Turkısh Prosthodontic and Implantology Association, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.256

Farklı güçlendirme materyallerinin akrilik rezin kaide materyallerindeki artık monomer miktarına etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.134

Porselen Laminate Veneer Uygulamaları 3 Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.138

Sabit Bölümlü Protezlerde Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Kullanımı 6 Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.137

Kırık abutment vidasının çıkarılması Vaka sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.264

Tam seramik materyallerin yüzey miklo sertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.177

Kırık abutment vidasının çıkarılması-Vaka sunumu

TPİD 22. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.264

The effect of denture cleansing regimens on the bond strength of autopolymerizing hard relining material to the denture base

22th Annual Congress of th Turkısh Prosthodontic and Implantology Association, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.276

Sendromla ilişkili olmayan bir oligodonti hastasının tedavisi: Olgu sunumu

TPİD 22. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.125

Comparison of temperatures rise of adhesive resin cement during polymerization

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Ass., 25 - 27 September 2014

Effect of surface treatments on bonding strength of titanium-resin cements

38th Annual Conference of the EuropeanProsthodontic Association, 25 - 27 September 2014

Effects of ytterbium fiber laser and sandblasting to ceramics’ roughness

38th Annual Conference of the EuropeanProsthodontic Association, 25 - 27 September 2014

Effect of laser treatment on the bond strength of resin cement to titanium.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.153-154

Beş farklı ölçü maddesinin zamana bağlı boyutsal değişiminin bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, RİZE, Turkey, 3 - 05 October 2013

İki farklı cila yönteminin porselenin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin değerlendirilmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.103

İçeceklerin ve beyazlatma ajanlarının kompozit rezinlerdeki mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.24

Renklendirme işlemi yapılan restoratif materyallerin renk, sertlik ve pürüzlülük yönünden incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.187

Total üst çene rezeksiyonlu bir hastaya uygulanan protetik tedaviler: Vaka sunumu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.158

İki farklı ölçü maddesinden hazırlanan alçı modeller üzerindeki bakteri üremesine model elde etme metodlarının etkisinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.114

Üç farklı ölçü maddesi kullanılarak elde edilen alçı modellerin yüzey pürüzlülüğü ve boyutsal stabilitesi üzerine sodyum hipokloritin etkisinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.125

Beş farklı ölçü maddesinin zamana bağlı boyutsal değişiminin bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.86

Comparison Of Metal Ceramic Bond After Recasting And Laser Sintering

FDI 2013 İstanbul Dünya Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, pp.85

Effect of accelerated aging on the surface roughness of denture base materials

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.45

Midline fractures in maxillary complete dentures: a survey

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.25

Effect of metal primers on bond strengh between dental implant abutment and resın cements

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.148

Profilometer assessments to determine titanium roughness

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.116

The surface roughness of a Y-tzp ceramic treated with the Er:Yag laser

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.136

The effect of different solutions and thermocycling on the vickers hardness of acrylic resin denture teeth

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, Albania, 3 - 06 May 2012, pp.284

Prosthetic rehabilitation after maxillary chondrosarcoma

1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.213

Kombinasyon sendromlu bir hastanın protetik rehabilitasyonu: Vaka sunumu

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Turkey, 21 - 23 October 2011

Kombinasyon sendromlu bir hastanın protetik rehabilitasyonu: Vaka sunumu

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011, pp.230

Poliamid protez kaide materyali ile hareketli protezlerin yapımı: Üç vaka sunumu

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011, pp.35

Poliamid protez kaide materyali ile yapılan hareketli bölümlü protezler: 2 yıllık hasta takip çalışması

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011, pp.108

Farklı yüzey uygulamalarından sonra zirkonyum oksit seramik yüzeylerin morfolojik özelliklerinin incelenmesi

16. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011, pp.254

Evaluation of color stability of ceromers at different solutions

16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.192

Evaluate of the fracture force of denture base resin repaired with different resin

16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.163

Investigation of the effect of different surface processes on the bonding strength of dental implant abutment- resin cement

16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.260

Rates of mouthguard use among ice hokey athletes during the world U18 championship

16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.274

Failure analysis of acrylic resin removable dentures

16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.212

The effect of laboratory procedures and repeated- glazing on colour changes of metal- porcelain restoration

16 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.124

Evaluation of the flexural strength of adhesive resin cements

34 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23 - 25 September 2010

Evaluation of the flexural strength of adhesive resin cements

34 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pristina, Kosova, 23 - 25 September 2010, pp.143

The effect of ceramic surface treatments on the bond strength of different composite resins

34 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pristina, Kosova, 23 - 25 September 2010, pp.186

Comparative study of water sorption, solubilility and hardness of soft lining materials

34 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pristina, Kosova, 23 - 25 September 2010, pp.147

Dentine treatment effects on the bonding strength of adhesive resin cements

34 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pristina, Kosova, 23 - 25 September 2010, pp.198

Influence of effect of medical education on dentistry students attidutes towards the elderly

34 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Pristina, Kosova, 23 - 25 September 2010, pp.27

Influence of Impression Materials to Dental Stone and Improved Dental Stone

31 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Athens, Greece, 11 - 13 October 2007, pp.68

The effect of different solutions on the surface hardness of composite resins materials

31 th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Athens, Greece, 11 - 13 October 2007, pp.175

Evaluation of the bond strength of different composite resins to porcelain and metal alloy

XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Erzurum, Turkey, 2 - 05 March 2006, pp.26

Sabit protetik restorasyonların uygulanmasından önce ve sonra tükürüğün şekerden temizlenmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslar arası bilimsel kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005, pp.48

The effect of different polymerization techniques on the posterior peripheral seal distorsion of the denture base

27. th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Geneva, Switzerland, 4 - 06 September 2003, pp.223

Comparative study of water sorption and solubility of soft lining materials in the different solutions

27. th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Geneva, Switzerland, 4 - 06 September 2003, pp.56

The assesment of the relationship between mandibular bone height and mental foramen

24. European Prosthodontic Association, Geneva, Switzerland, 4 - 06 September 2003, pp.214

Influence of thickness and processing method on the linear dimensional change and water sorption of denture base resin

27. th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Geneva, Switzerland, 4 - 06 September 2003, pp.12

The assesment of the relationship between mandibular bone height and mental foramen

24. European Prosthodontic Association, Geneva, Switzerland, 4 - 06 September 2003, pp.52

Akrilik rezin dişler ile çeşitli tamir materyallerinin bağlanma direncinin incelenmesi

Protetik Tedavide Yeni Ufuklar, Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin İnternational College of Prosthodontics İşbirliği ile düzenlenen 6. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2002, pp.168

Değişik sabit protez estetik materyalllerinin sertlik özellikleri yönünden karşılaştırılması

Protetik Tedavide Yeni Ufuklar, Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin İnternational College of Prosthodontics İşbirliği ile düzenlenen 6. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2002, pp.79

Yumuşak kaide materyallerine candida albicansın yapışmasının incelenmesi

TDB’ nin 9. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 June 2002, pp.78

Yapıştırıcı simanlarda bazı laboratuvar incelemeleri

TDB’ nin 9. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 June 2002, pp.153

The comparison of wear characteristics of prosthodontic restorative materials

25. European Prosthodontic Association, Praque, Czech Republic, 6 - 08 September 2001, pp.123

A study on the adhesion of restorative materials to irreversible hydrocolloid impression materials

25. European Prosthodontic Association, Praque, Czech Republic, 6 - 08 September 2001, pp.189

The releation of the occlusal plane and the retromolar papilla

24. European Prosthodontic Association, Groningen, Netherlands, 23 - 26 August 2000, pp.139

Üst tam protez kullanan hastalarda kombinasyon sendromunun görülme sıklığı

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneğinin 10. Bilimsel Kongresi, Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 3. Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 23 - 27 September 1998, pp.85

Mum modelin manşete yerleştirilme şeklinin marjinal adaptasyona etkisinin incelenmesi

Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 10 March 1995, pp.176

Manşet çapının döküm uyumuna etkisinin incelenmesi

Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 10 March 1995, pp.120

Protez Travmaları

Diş Hekimliğinde Acil Müdahaleler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 7 - 08 April 1994, pp.129

Books & Book Chapters

Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları III

in: Geleneksel Sabit ve Hareketli Bölümlü Protezlerde Polieter Eter Keton Kullanımı, Prof. Dr. Bülent KESİM, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.103-111, 2022

Tam Seramiklerin Güncel Sınıflandırması

in: Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları III, Bülent Kesim, Editor, Akademisyen, pp.171-182, 2022

GEÇİCİ RESTORATİF MATERYALLERE GÜNCEL BAKIŞ

in: Geçici Protez Uygulamaları, Materyalleri ve Yapım Tekniklerine İlişkin Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Gülfem Ergün, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.6-11, 2022

TOTAL DİŞSİZ HASTALARDA GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

in: Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları, BÜLENT KESİM, Editor, AKADEMİSYEN, pp.103-116, 2020

MONOLİTİK ZİRKONYUM

in: GÜNCEL PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ÇALIŞMALARI, BÜLENT KESİM, Editor, AKADEMİSYEN, pp.93-201, 2020

Hareketli protezlerin temizlenmesinde kullanılan materyal ve yöntemler

in: Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları, Prof. Dr. Bülent Kesim, Editor, AKADEMİ, pp.147-160, 2020

Expert Reports

ZİRKONYA ALT YAPI İLE VENEER SERAMİK ARASINDAKİ BAĞLANTI BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

KİŞİYE ÖZEL DENTAL İMPLANT ABUTMENTLARI

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Fiziksel Ve Mekanik Olarak Güçlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Flexural strengths of reinforced denture base resins subjected to long term water immersion

ACTA BIOMATERIALIA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Farklı Dental Porselenlerin Yüzey Pürüzlülükleri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

AĞIZ ORTAMININ SİMÜLASYONU AÇISINDAN TERMAL VE LOADING SİKLUSUN ÖNEMİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Diş hekimliğinde adezyon ve adeziv rezin simanlarda güncel yaklaşımlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Obstruktif Uyku Apnesi Ve Diş Hekimliği

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çiğnemenin Nörofizyolojisi ve Genel Motor Kontrol ile Etkileşimi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çene Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyallerin Avantaj ve Dezavantajları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

SABİT PROTETİK RESTORASYONLARDA İN VİVO TAKİPLER VE İN VİVO TAKİPLERDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Metrics

Publication

408

Citation (WoS)

568

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

628

H-Index (Scopus)

15

Project

23

Intellectual Property

5

Thesis Advisory

9

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals