Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Net Hata ve Noksan Hesabının Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi

ICE-TEA 2021 the Seventh International Conference on Economics - Turkish Economic Association (TEA) , Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1-20

Türkiye’de İhracat, İthalat ve Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişkilerin Nedensellik Analizi

Business and Organization Research (BOR), Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.381-387 Sustainable Development

Türkiye ile ABD Arasında Ateşli Harp Silahları ve Malzemeleri Dış Ticaretinin Analizi

Business and Organization Research (BOR), Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.373-380

Türkiye ile Bosna-Hersek Arasındaki Ticaretin Sektörel Analizi

1. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.112-117

Türkiye ile ABD Arasında Ateşli Harp Silahları ve Malzemeleri Dış Ticaretinin Analizi

Business and Organization Research Conference, Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.373-380

Türkiye’nin Büyüme Oranının Klasik Ayrıştırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

I.InTraders International Conferance on International Trade, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.483-499

Türkiye-Avrupa Birliği Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

I. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.44-54

Türkiye’nin Büyüme Oranının Klasik Ayrıştırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

I. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.483-499

Türkiye İle Bosna-Hersek Arasındaki Ticaretin Sektörel Analizi

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.18

Türkiye’de İhracat, İthalat Ve Elektrik Tüketimi Arasındaki Nedensellik Analizi

Business & Organization Research (BOR) Conference’, Karabük, Turkey, 12 September - 14 October 2018, pp.1-10 Sustainable Development

Türkiye-Avrupa Birliği Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.1-2

Sustainable Development and Banking Sector

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.1-10

An Evaluation On The International Competitiveness Of Turkish Export Commodities

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.11-20

Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.44 Sustainable Development

Ekonomik Entegrasyon Teorileri Kapsamında TTIP Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2017), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.144

Türk Dış Ticareti Üzerindeki Olumsuz Beklenti: Transatlantik Ticaret Ve Yatırım Ortaklığı

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.757-777

Küresel Pazarda Türkiye’nin Ticari Gücü: D8 Ülkeleri Örneği"

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 20 October 2012, pp.1-2

Bölgesel İhracatın Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

Trabzon Kent Sempozyumu,, Trabzon, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.1-2 Sustainable Development

Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.1-15

Books & Book Chapters

Siyasi Gelişmeler Bağlamında Türkiye-İsrail Dış Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme

in: TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Uygulamalı Ve Teorik Seçme Konular, İlkay Noyan Yalman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.207-224, 2020

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Celepler Matbaacılık Basım Yayım Ve Dağıtım, Trabzon, 2016

Dış Ticaret Teşvikleri

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Gümrük Mevzuatı

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Dış Ticarette Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar

in: İhracat-İthalat Teknikleri, Alaattin KIZILTAN,Güven DELİCE, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.35-51, 2016

Dış Ticarette Devlet Yardımları

in: İthalat-İhracat Teknikleri, Alaattin KIZILTAN,Güven DELİCE, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.78-99, 2016

İhracat İşlemleri

in: Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.31-45, 2015

Sağlıkla İlgili Belgeler

in: Dış Ticaret Belgeleri, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.122-135, 2015

Karayolu Taşıma Belgeleri ve TIR Karnesi

in: Dış Ticaret Belgeleri, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.61-75, 2015

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

in: Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.76-90, 2015

Gümrük Beyanname Formları

in: Dış Ticaret Belgeleri, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.182-197, 2015

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

in: Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.91-105, 2015

Dış Ticarette Gümrük İşlemleri

in: Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.151-165, 2015

Geçici Giriş-Çıkışlarda Kullanılan Belgeler

in: Dış Ticaret Belgeleri, Alaattin KIZILTAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.198-2011, 2015

Other Publications