Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Klasik ve Modern Eğitim Teknolojileri ile İlgili Görüşleri

International Educational Technology Conference (IETC),, İstanbul, Turkey, pp.1615

Gerçek Dünya ve Sanal Dünya Arasında Sıkışıp Kalan Sosyal Olma Nedir?

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına Yönelik Görüş ve Düşünceleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunlarından Fen Bilimleri Dersi Bağlamında Yararlanma Durumları

2. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (EPDAD), Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018

“SU”ya Yönelik Gerçekleştirilen Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerindeki Yansımaları

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden SU

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018 Creative Commons License

“SU”ya Yönelik Gerçekleştirilen Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerindeki Yansımaları

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN “SU”

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Farklı Seviyelerdeki Öğrencilerin İzledikleri Çizgi Filmlere Yönelik Analizleri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1113-1121

Farklı Seviyelerdeki Öğrencilerin Gözünden Mikrop Nedir?

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Sınıf Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Yaşam Becerileri

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.97

Hangi deney türü, hangi laboratuvar yaklaşımı, nasıl bir laboratuvar? Fen bilimleri öğretmen adaylarının tercihleri

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Ordu, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.180

Sınıf öğretmen adaylarının gözünden fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları-I Dersi

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.180

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Su Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.173 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

6. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.162

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamındaki Bazı Konulara İlişkin Kavramsal Anlamaları

XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.274

Can We Use a True/False Test to Determine Students’ Level of Knowledge on Sustainable Development?

14.th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture Education: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Developing Lesson Plans and Educational Materials on Education for Sustainable Development

14.th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture Education: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Yönelik Tanımlamaları

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Kimyası Kavramlarıyla İlgili Görüşleri

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Bilimsel Araştırmaya Yönelik Görüşleri

3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.121

İlköğretim Öğrencilerinin Ekolojik Okuryazarlıklarının Belirlenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.164

Teknoloji Destekli Bilimsel Araştırma (TEDBA) Modeli: 'İçilebilir Su' Örneği

9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 31 March 2012

Analyzing senior science student teachers' environmental research projects of scientific inquiry: a preliminary study

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.379-383 identifier

A Thematic Review Of Technology Embedded Science Inquiry

World Conference On New Trends In Science Education (WCNTSE), İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011

Determining Senior Preservice Primary School Teachers’ Subject Matter Knowledge of Environmental Pollution

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011 Sustainable Development

The Prospective Primary Teachers’ Laboratory Images and Integration of Technology to the Laboratories

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011

Books & Book Chapters

Determining the Changes in Water Literacy Understanding of Teachers Brought byAction-Oriented Water Training

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül, Nurcan Uzel, Editor, SRA Academic Publishing, pp.15-38, 2019 Sustainable Development