Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A cross-age study of science student teachers' chemistry attitudes

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, vol.16, no.2, pp.228-236, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Science and Technology Laboratory Practices-I Course from Prospective Classroom Teachers’ Points of Views

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (REFAD), vol.1, no.2, pp.88-101, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Pre-service teachers’ Views on Interdisciplinary Education

Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.24-50, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

FARKLI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SU İLE İLİŞKİLİ KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.4, no.1, pp.98-113, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Interdisciplinary Science Education on Sustainable Development of 7th Grade Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.2, pp.324-357, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Okul Öncesi Öğrencilerinin Su Farkındalığı ve Su Okuryazarlıklarındaki Gelişimin İncelenmesi: Proje Tabanlı Bir Araştırma

journal of research in informal environments, vol.3, no.1, pp.19-45, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin Gök Cisimleri ve Uzayda Yaşam Konusuna Yönelik Görüş ve İnanışları

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.247-264, 2018 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Kamusal Entelektüellik Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ve Ölçeğin Uygulanması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.642-663, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gerçek Dünya ve Sanal Dünya Arasında Sıkışıp Kalan Sosyal Olma Nedir?

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına Yönelik Görüş ve Düşünceleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunlarından Fen Bilimleri Dersi Bağlamında Yararlanma Durumları

2. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (EPDAD), Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018

Sınıf Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Yaşam Becerileri

8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.97

Hangi deney türü, hangi laboratuvar yaklaşımı, nasıl bir laboratuvar? Fen bilimleri öğretmen adaylarının tercihleri

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Ordu, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.180

Sınıf öğretmen adaylarının gözünden fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları-I Dersi

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.180

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Su Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.173 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

6. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.162

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamındaki Bazı Konulara İlişkin Kavramsal Anlamaları

XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.274

Developing Lesson Plans and Educational Materials on Education for Sustainable Development

14.th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture Education: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Can We Use a True/False Test to Determine Students’ Level of Knowledge on Sustainable Development?

14.th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture Education: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Kimyası Kavramlarıyla İlgili Görüşleri

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Yönelik Tanımlamaları

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Bilimsel Araştırmaya Yönelik Görüşleri

3. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.121

İlköğretim Öğrencilerinin Ekolojik Okuryazarlıklarının Belirlenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.164

Teknoloji Destekli Bilimsel Araştırma (TEDBA) Modeli: 'İçilebilir Su' Örneği

9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 31 March 2012

Analyzing senior science student teachers' environmental research projects of scientific inquiry: a preliminary study

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.379-383 identifier

The Prospective Primary Teachers’ Laboratory Images and Integration of Technology to the Laboratories

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011

Determining Senior Preservice Primary School Teachers’ Subject Matter Knowledge of Environmental Pollution

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011 Sustainable Development

A Thematic Review Of Technology Embedded Science Inquiry

World Conference On New Trends In Science Education (WCNTSE), İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011