Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REINTRODUCING HISTORICAL and CULTURAL LANDSCAPE VALUES in RIZE CITY CENTER to THE CITY and CREATING a CULTURAL ROUTE

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, cilt.7, sa.7, ss.40-48, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regeneration of Historical Akçaabat Ortamahalle

ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, cilt.6, sa.33, ss.810-823, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARTVİN BORÇKA İLÇESİ PEYZAJ DEĞERLERİ ve TURİZM ETKİLEŞİMİ

SAFRAN KÜLTÜR VE TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.171-181, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examining the sustainability of urban furnitures and their potential to be a landmark in the scale of Rize city center

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RİZE KENTSEL KIYI ŞERİDİNİN KULLANICI MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ

nEVŞEHİR bİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize Kentsel Kıyı Şeridinin Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, ss.125-136, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution of Sustainable Gastronomic Tourism in Rize Province to Recreational Areas: The Case of Güneysu

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.7, sa.2, ss.7-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining The Effect of Rural Landscape of Rize on Local Handicrafts

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.7, sa.2, ss.12-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution of Sustainable Gastronomic Tourism in Rize Province to Recreational Areas:The Case of Guneysu

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.7, sa.2, ss.7-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining The Effects of Rural Landscape of Rize on Local Handicrafts

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.7, sa.2, ss.12-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkjiye deki Doğal Bitki Türlerinin Üretiminde Doku KültürüTekniklerinin Kullanımı

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.295, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Türlerimizin Üretiminde Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanılması

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.295-302, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bartın Kent Ormanının Karbon Tutma, Oksijen Üretimi ve Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.111-119, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Bartin Urban Forest in Terms of Carbon Storage, Oxygen Production and Recreation

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.16, sa.1, ss.111-119, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kentsel Peyzajda Kullanılan Vitis vinifera'nın Bartın Kent Ölçeğinde Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.39-47, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KENTSEL PEYZAJDA KULLANILAN Vitis vinifera’xxNIN BARTIN KENTÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ss.39-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Engelli Kullanıcılar için en uygun Ulaşım Akslarının Erişilebilirlik Açıdan irdelenmesi Bartın Örneği

Bartın Üniversitesi OrmanFakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Yeşil Alanlardaki Kent Donatılarının Kişisel Mekan Uzaklığına Etkisi: Bartın Kenti Örneği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.22, ss.61-71, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SPATIAL DESIGN RECOMMENDATIONS for BATIPARK PROJECT OF RTE UNIVERSITY

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 26 - 29 Eylül 2019

RECREATIONAL PLANNING RECOMMENDATIONS FOR CAMPUSES

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 26 - 29 Eylül 2019

Temel Tasar Elemanlarini Mekân Tasarimina Yansıtma Deneyimleri

III. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 4 - 06 Nisan 2019

Erasmus Staj Hareketliliğinin Tasarım Öğrencilerine Sunduğu Katkıların İrdelenmesi

ERASMUS International Academic Research Symposium in Science, Engineering and Architecture, 5 - 06 Nisan 2019

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğinin Peyzaj Mimarlığındaki Tasarım Eğitimi Üzerine Yansımaları

ERASMUS Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 5 - 06 Nisan 2019

Kent Parklarında Sosyalleşme Mekânlarında ki Görsel Kalite Değerlendirmesi Rize Sahil Parkı Örneği

European Conference on Science, Art Culture, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.381-386

Rize İli Kırsal Turizm Potansiyeli: Güneysu İlçesi Handüzü Yaylası Örneği

1st International Conference on Tourism and Architecture, Karabük, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

Kırsal Turizm Planlama Stratejilerinde Paradoksların Etkisi

I. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, 24 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.94-99

Rize İli Kırsal Turizm Potansiyeli: Güneysu İlçesi Handüzü Yaylası Örneği

I. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı, Safranbolu, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.143-147

RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.988-999

Investigation of Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Sample According to Spatial Character Parameters

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.161-167

RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.988-999

Investigation of Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Sample According to Spatial Character Parameters

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.161-167

RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.988-999

Investigation of Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Sample According to Spatial Character Parameters

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.161-167

RİZE’NİN TARİHİ ÇEVRE ALGISININ TURİZM AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. ULUSLARARASIMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.988-999

Rize Ölçeğinde Fiziksel Engellilere Yönelik Peyzaj Planlama Çalışması

2nd European Conference on Science, Art Culture, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Kentsel Peyzajdaki Özel Mülkiyet Alanlarının Kent Estetiğine Katkısı

European Conference on Science, Art Culture, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.721-729

Rize İli Kent içi Yeşil Alan Eksikliği ve Alternatif Çözümler

2nd European Conference on Science, Art Culture, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

TRABZON-KAHRAMANMARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİNİN MEKÂNSAL KARAKTER PARAMETRELERİ DOĞRULTUSUNDA İRDELENMESİ

2. ULUSLARARASIMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.977-987

Investigation the Potential of being Landmark and Sustainability of Plastic Objects at Rize City Center Scale

International Technological Sciences And Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.58

Examination of the Ergonomic Usability of Youth Oriented Places in Campus Areas

International Technological Sciences And Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.58

Determination of Recreational Area Usage Potential of Rize Province Coastal Ridge

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.1998-2011

Transforming Landscapes

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.2013-2023

Determination of Recreational Area Usage Potential of Rize Province Coastal Ridge

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.1998-2011

Examination of the Ergonomic Usability of Youth Oriented Places in Campus Areas

International Technological Sciences And Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.58

Transforming Landscapes

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.2013-2023

Investigation the Potential of being Landmark and Sustainability of Plastic Objects at Rize City Center Scale

International Technological Sciences And Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.58

İnvestigation of the Factors Constituting Destination İmage in the Measure of Tea Gardens

İnternational West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.150

İnvestigation of the Factors Constituting Destination Image in the Measure of tea Gardens

International West Asia Cogress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.150

THE EFFECT OF HIGHWAY LANDSCAPING ON THE URBAN SKYLINE: ACASE STUDY OF RIZE

IWACT2017 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.40-49

RİZE KALESİ 2053 PLANLAMA STRATEJİSİ

Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2017

The Effect of Highway Lndscaping on The Urban Skyline: A Case Study of Rize

In ternational West Asia Congress of Tourism Research, 28 - 01 Ekim 2017, ss.40-49

Investigation of the Factors Constitung Destination Image in Measure of the Tea Gardens

International West Asia Cogress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.193-194

Investigation of the Factors Constitung Destination Image in Measure of the Tea Gardens

International West Asia Cogress of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.193-194

DESTİNASYON İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN ÇAY BAHÇELERİ ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.160

An Evaluation of Model Design Approaches on the Rize Urban Identity Development Process

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016

An Examination of Historical Street Fabric in Safranbolu According to Urban Design Principles

International Symposiun on new trends in social and liberal sciences, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016

Investigation of different water corridor be therapeutically

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences Sarajevo, 19 - 22 Mayıs 2016

Rize Kent Kimliğini Geliştirme Sürecinde Model Tasarım Yaklaşımlarının İrdelenmesi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016

Interraction of other art fields with landscape architecture

International humanities and social sciences conference, 17 - 19 Nisan 2015

Doğal Türlerimizin Üretiminde Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanılması

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.284

Doğal Türlerimizin Üretiminde Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanılması

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.284

Doğal Türlerimizin Üretiminde Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanılması

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.284

Interaction of other art fields with landscape architecture

International Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 17 - 19 Nisan 2015, ss.200-208

Interaction of other art fields with landscape architecture

International Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 17 - 19 Nisan 2015, ss.200-208

Interaction of other art fields with landscape architecture

Prague April 2015 AGP Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 17 - 19 Nisan 2015, ss.16-24

Bartın Kent Kullanıcılarının Süs Bitkilerine Olan Talebinin İrdelenmesi

V. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Türkiye, 6 Mayıs - 09 Ocak 2013, cilt.1, ss.560-565

Kitap & Kitap Bölümleri

RENOVATION OF ARTVIN MARTYRDOM GRAVE MONUMENT

Theory and Research inArchitecture, Planning andDesign, Prof. Dr. Ruba Kasmo, Assist. Prof. Dr. Lana Kudumovic, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.141-156, 2020

SUSTAINABILITY IN LANDSCAPE PLANNING

CURRENT RESEARCHES INARCHITECTURE AND ENGINEERINGSCIENCES, Çiğdem BOGENÇ, Editör, İKSAD YAYIN EVİ, Ankara, ss.23-36, 2020

GÖÇMEN BİREYLERDE KENTSEL FARKINDALIĞIN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TRABZON ÖRNEĞİ

MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ARAŞTIRMA MAKALELERİ, Prof.dr. Ester Eti AKYÜZ LEVI,Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ,Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Editör, GECE AKADEMİ, Ankara, ss.83-91, 2019

Unesco Dünya Miras Kenti Safranbolu'da Eski Çarşı Sokak Dokusunun Kent İmgeleri Doğrultusunda İrdelenmesi

Yeni Dünya Üzerine Yönetim Yaklaşımları, Polat B., Güler, M., Derin, H., Editör, İksad Yayın Evi, Ankara, ss.171-200, 2018

Safranbolu ve Bartın'ın Karşılaştırılmalı Turizm Analizi

Yeni Dünya Üzerinde Yönetim Yaklaşımları, Polat B., Güler, M., Derin, H., Editör, İksad Yayın Evi, Ankara, ss.186-200, 2018

Bölüm 8: UNESCO DÜNYA MİRAS KENTİ SAFRANBOLU’DAESKİ ÇARŞI SOKAK DOKUSUNUN KENT İMGELERİDOĞRULTUSUNDA İRDELENMESİ

SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, POLAT Bayram, GÜLERK Mehmet , DERİN Hakan, Editör, İKSAD, ss.171-185, 2018

Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığında Heterotopik Yaklaşımların Kentsel Donatılar Açısından İrdelenmesi

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES-, Keskin Nurhan (Assoc. Prof. Dr.), Editör, IVPE, Cetinje, ss.237-256, 2018

BÖLÜM 9- SAFRANBOLU ve BARTIN’IN KARŞILAŞTIRMALITURİZM ANALİZİ

SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNEARAŞTIRMALAR, POLAT Bayram, GÜLERK Mehmet, DERİN Hakan, Editör, İKSAD, ss.186-200, 2018

Peyzaj Mimarlığı / Kentsel Peyzaj Alanlarındaki Merdivenlerin Erişebilirlik Standartlarının Rize Kent Ölçeğinde İrdelenmesi

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURAL SCIENCES, Keskin Nurhan (Assoc. Prof. Dr.), Editör, IVPE, Cetinje, ss.245-256, 2018

Interaction of other art fields with landscape architecture

"Turkey, Looking Behind And Before", Taylor W.H., Editör, Peter Lang Publishing, Inc. Lang See Lang, İstanbul, ss.16-24, 2016

Interaction of other art fields withlandscape architecture

TURKEY, LOOKINGBEHIND AND BEFORE, Taylor W.H., Eds., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., London, ss.16-24, 2016

Interaction of other art fields with landscape architecture

TURKEY, LOOKING BEHIND AND BEFORE, Taylor W.H., Eds., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., London, ss.16-24, 2016

Urban and Urbanization

ST.Kliment Ohrıdskı University Press, Sofija, 2014