Asst. Prof. BURAK KOÇAK


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri


Research Areas: Constitutional Law, Administrative Law, Political Science

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

1

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2022 - 2023

2022 - 2023

Post Doctorate

The New School For Social Research, Economics , Sociology, United States Of America

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And Public Administration, Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Undergraduate

Beykent University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Socıal Scıences, Public Administration , Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

PRINCE SABAHADDIN: POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC THOUGHT

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And Public Administration

2014

2014

Postgraduate

Municipalities and international cooperation: The case of Union of Turkish World Municipalities Sustainable Development

Bolu Abant İzzet Baysal University

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

C2 Mastery

C2 Mastery

Romanian

Research Areas

Constitutional Law

Administrative Law

Political Science

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2019 - 2020

2019 - 2020

Research Assistant PhD

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2014 - 2019

2014 - 2019

Research Assistant

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2016 - 2022

2016 - 2022

Erasmus Program Department Coordinator

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2020 - 2021

2020 - 2021

Assistant Director of the Institute

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Genel Kamu Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Municipal Legislation

Undergraduate

Undergraduate

Social Structure of Turkey

Undergraduate

Undergraduate

The Basic Law

Undergraduate

Undergraduate

Political Sociology

Undergraduate

Undergraduate

Constitutional Law

Undergraduate

Undergraduate

Administrative Law Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Turkish Constitutional Movements

Undergraduate

Undergraduate

International Law

Undergraduate

Undergraduate

History of Civilization

Undergraduate

Undergraduate

Civil Law

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Prens Sabahaddin: The Ideas of Economic Development

Koçak B.

İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS , vol.35, no.4, pp.829-838, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Ülkeleri Anayasa Değişikliğine İten Nedenler

KOÇAK B.

21. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2023, pp.57

2023

2023

Constitutional Amendments are not Only Amendments

KOÇAK B.

2. Uluslararasi Topkapi Bilimsel Araştirmalarda Güncel Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2023, pp.47-48

2022

2022

General Process of e-Government Applications and Recent Updates in Turkey

Bektaş M., Koçak B.

XVI. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2022, pp.427-439 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Reforms of the Tanzimat Period in the Ottoman Empire: Construction of the New? or Continuation of Tradition?

Koçak B., Bektaş M.

7th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices, New York, United States Of America, 01 October 2022, pp.711 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

DEVELOPMENT AGENCIES IN THE COVID-19 PERIOD: FIGHTING COVID-19 AND RESILLIENCE PROGRAM

Sadıç V., Koçak B.

ARTVIN CORUH UNIVERSITY INTERNATIONAL CONGRESS ON ECOLOGY, ECONOMY, AND REGIONAL DEVELOPMENT, Artvin, Turkey, 9 - 11 June 2022 Creative Commons License

2022

2022

THE NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 GLOBAL EPIDEMIC ON THE ACTIVITIES OF DEVELOPMENT AGENCIES

İşler İ. İ., Koçak B.

ARTVIN CORUH UNIVERSITY INTERNATIONAL CONGRESS ON ECOLOGY, ECONOMY, AND REGIONAL DEVELOPMENT, Artvin, Turkey, 9 - 11 June 2022 Creative Commons License

2018

2018

THE ROLE OF UNION OF MUNICIPALITIES FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF RESTORATION OF KOCA YUSUF HOUSE

Koçak B., Can H.

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.24 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM VE TEŞVİK EDİCİ FAKTÖRLER

ALTUN D. D., ERSEZER Ö., KOÇAK B.

4 th INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM " THE ROLE OF VOCATIONAL SCHOOLS IN REGIONAL DEVELOPMENT", Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.2083-2091

2015

2015

Kırgız Cumhuriyeti Yönetim Yapısı

ZENGİN E., KOÇAK B.

VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi “ Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum Ve Değerler”, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2015, pp.37

Books & Book Chapters

2023

2023

TANZİMAT DÖNEMİNDE KADINLARIN ÖZGÜRLEŞEMEME SORUNU VE DEVLETİN MÜDAHALELERİ: OSMANLI DEVLETİ’NDE OTORİTER MODERNLEŞME

Koçak B., Ozbeden S.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Siyaset, Muharrem Dogan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.209-223, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Hukuk Devleti Açısından Kanun-i Esasi’nin Yasama ve Yürütme Erkleri Üzerinden İncelenmesi

Koçak B., Çalışır E.

in: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanındaki Gelişmelere Akademik Çözümlemeler, Karabulut Şahin, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.111-122, 2023 Creative Commons License

2023

2023

SİYASET VE İNSAN HAKLARI

Koçak B., Akyol İ. T.

in: İNSAN HAKLARI, Güzel Bekir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.233-247, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Toplumsal Güven Kavramının Sivil Toplum Kuruluşları Açısından Önemi

Koçak B., Can H.

in: Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar, Sarıbaş Serap,Akkuş Turgay, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.2173-2188, 2023 Creative Commons License

2023

2023

Avrupa Kentsel Şartı Bağlamında Sağlıklı Kentler

Sancaktutan E., Koçak B.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Gelişmeler 4, Kutlu Hüseyin Ali, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.695-716, 2023 Creative Commons License

2022

2022

Belediyelerde Denetim ve Denetimin Özerklik Açısından Değerlendirilmesi

Koçak B.

in: Türk Yerel Yönetimleri - Yönetişim, Siyaset ve Kurumlar, Demir,Konur Alp; Çiçek,Ali., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.224-245, 2022 Creative Commons License

2021

2021

UNIONS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE TURKISH ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

Can H., Koçak B.

in: LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY IN THE PERSPECTIVE OF CURRENT DEVELOPMENTS, Mustafa KARA,İbrahim Tanju AKYOL,Nahit BEK, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.75-103, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

GELENEKTEN MODERNİTEYE: İSLAM KENTLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Koçak B., Can H.

in: Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar, Şahin Karwabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-64, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Analysis of Presidential Transactions Excluded from the Judicial Review of the Administration in Terms of the State of Law

Sadıç V., Koçak B.

in: Developments in Political Science from Past to Present, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.306-323, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Turkish Constitutional Law

Vural I. Y., Koçak B.

Hukuk Yayınları (Orion), Ankara, 2020

2017

2017

RİZE’DE SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: DERNEKLER

KOÇAK B., ARSLAN T. K.

in: Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Saklı AR., Karataş Z., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.9-53, 2017 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2023

2023

Seçim Hukuku Ansiklopedisi

Koçak B.

Nobel Yayınevi, pp.282 - 285, 2023 Creative Commons License

2023

2023

SİYASİ PARTİLER HUKUKU

Koçak B.

Nobel Yayınevi, pp.1 - 10, 2023 Creative Commons License

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

Akademik Hassasiyetler

National Scientific Refreed Journal

September 2023

September 2023

Kent akademisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2022

July 2022

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

İmgelem (Online)

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

TroyAcademy

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

Liberal Düşünce

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

TroyAcademy

National Scientific Refreed Journal

Mobility Activity

2021 - 2021

2021 - 2021

Erasmus Programme

Staff Mobility

Lodz Üniversitesi, Poland

2017 - 2017

2017 - 2017

Erasmus Programme

Staff Mobility

Universidad Complutense, SpainJury Memberships

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

May-2022

May 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

April-2021

April 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Süleyman Demirel Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi