Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Istanbul University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2013 - 2017 Undergraduate

  Beykent University, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Gaziosman Paşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  PRENS SABAHADDİN: SİYASİ, TOPLUMSAL VE İKTİSADİ FİKİRLERİ

  Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And Public Administration

 • 2014 Postgraduate

  Belediyelerin Uluslararası İşbirliği: Türk Dünyası Belediyeler Birliği Örneği Sustainable Development

  Bolu Abant İzzet Baysal University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced Romanian