Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reforms of Tanzimat Era in Ottoman Empire: New Institutions After Tanzimat Edict

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.56, no.3, pp.1936-1948, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Prens Sabahaddin: The Ideas of Economic Development

İzmir İktisat Dergisi, vol.35, no.4, pp.829-838, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

REFLECTIONS OF PRINCE SABAHADDIN’S DECENTRALIZATION IDEA ON TODAY’S LOCALIZATION PROCESS

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.4, pp.523-550, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yerel Hizmetlerin Sunumunda Alternatif Bir Kurum: Yerel Yönetim Birlikleri ve Hukuki Dayanakları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.10, pp.161-183, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

CUMHURİYETİN KÖKENLERİ: ON DOKUZUNCU YÜZYILDA OSMANLI MODERNLEŞMESİ

İmgelem, vol.3, no.5, pp.207-238, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Yerel Yönetim Birliklerinin Daha Etkin Kullanılması için Çözüm Önerileri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.4, pp.78-87, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde Kentli Hakları ve Katılım

Kent Akademisi; Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.12, no.1, pp.104-117, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Kültürel Mirasın Korunmasında Belediye Birliklerinin Rolü: Koca Yusuf Projesi Örneği

BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.148-164, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA BELEDİYE BİRLİKLERİNİN ROLÜ: KOCA YUSUF PROJESİ ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.24 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

UNIONS OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE TURKISH ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

in: LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY IN THE PERSPECTIVE OF CURRENT DEVELOPMENTS, Mustafa KARA,İbrahim Tanju AKYOL,Nahit BEK, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.75-103, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

İdarenin Yargı Denetimi Dışında Bırakılan Cumhurbaşkanlığı İşlemlerinin Hukuk Devleti Açısından Analizi

in: konjonktüre uyarlamak durumunda kalmıştır. İslam coğrafyasında yer alan ülkeler de 1400 yıl boyunca üzerine inşa edilen İslami kent modelini küresel kent modeli ile harmanlayarak “Küresel İslam Kenti” modeli kurmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada İslam kenti kavram ve özellikleri ile küresel kent kavram ve özellikleri açıklanarak, iki kavramın sentez edilmesiyle ulaşılan “Küresel İslam Kenti” kavramı incelenmiştir., Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.306-323, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

GELENEKTEN MODERNİTEYE: İSLAM KENTLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ

in: Kamu Yönetimi Bakımından Yerel ve Küresel Ölçekte Düşünceler ve Kurumlar, Şahin Karwabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-64, 2021 Creative Commons License

Türk Anayasa Hukuku

Hukuk Yayınları (Orion), Ankara, 2020

RİZE’DE SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: DERNEKLER

in: Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Saklı AR., Karataş Z., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.9-53, 2017 Creative Commons License