Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparison of 7th grade elementary school students' problem posing and problem solving achievements

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.1, pp.355-364, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.27, pp.244-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Aritmetiksel İfadelere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İşlem Önceliği Bağlamında İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.9, no.2, pp.170-191, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparing the development of the multiplication of fractions in Turkish and American textbooks

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.49, no.2, pp.200-226, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Öğrencilerin Örüntüleri Genelleme Süreçleri: 7. Sınıf Örneği

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.23, pp.523-548, 2015 (International Refereed University Journal)

The use of Addition Subtraction Operation Problem Equation RelationshipSample

International Journal of Psycho-Educational Sciences, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining the Level of Familiarity and the Use of Course Equipment among Pre Service Mathematics Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION OF TURKISH STUDENTS SELECTION EXAMINATION QUESTIONS FOR MATHEMATICS 2/ALGEBRA

Journal of Quality Measurement and Analysis, vol.8, pp.73-83, 2012 (International Refereed University Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL TÜMEVARIM YOLUYLA İSPAT BECERİLERİ VE MATEMATİKSEL İSPAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.20, pp.219-236, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel Zorlukları ile Problem Kurma Sırası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.1

Indicators Of Prospective Mathematics Teachers’xx Success in Problem Solving: The Case Of Creativity in Problem-Posing

Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Pretoria, South Africa, 7 - 12 July 2019, vol.2, pp.456-463

ORTAOKUL 5 VE 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ ÖRÜNTÜ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.213

Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurmada Yapılan Hatalar

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, no.1, pp.28

KESİRLERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİNE YÖNELİK PROBLEM KURMADA YAPILAN HATALAR

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.213

Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurmada Yapılan Hatalar

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Sözel Bir Problemi Öğrenci Seviyesinde Çözme Anlayışlarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, no.1, pp.295

Sınıf öğretmeni adaylarının doğal sayılarla çıkarma işlemine yönelik alan bilgisinin incelenmesi

IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.237-238

İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerle Sıralama Bağlamında İncelenmesi

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Strategies Used by Primary Mathematics Teachers to Generalize Shape Patterns

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017 Creative Commons License

Sınıf öğretmeni adaylarının yazılı bölme işlemine yönelik alan bilgisinin incelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.212

İlkokul matematik ders kitaplarının kesirlerle sıralama bağlamında incelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.210-211

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Bölme İşlemine Yönelik Alan Bilgisinin İncelenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Prospective Classroom Teachers’ Knowledge of Ordering Fractions

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCESICANAS 2017, 18 - 21 April 2017

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRÜNTÜLER KONUSUNDAKİ YARATICILIK BECERİLERİNİN PROBLEM KURMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The analysis of middle school 8th grade students' pattern generalization skills

6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7

The analysis of middle school 5th grade students' problem posing and problem solving abilities

6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7

The Analysis of Middle School 8th Grade Students’ Pattern Generalization Skills

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 October - 31 December 2015, pp.1

The Analysis of Middle School 5th Grade Students’ Problem Posing and Problem Solving Abilities

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 October - 31 December 2015, pp.1

OGRENCILERIN ORONTOLERI GENELLEME SORECLERI: 7. SINIF ORNEGI

12. Matematik Sempozyumu " Toplumda Matematik", Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.196-197

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL UYGULAMALARINDA BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI DURUMLARIN ANALİZİ

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1164-1172

The relation between the problem posing and problem solving skills of prospective elementary mathematics teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1577-1583 identifier identifier

Books & Book Chapters

Matematik Öğretiminde Çoklu Temsillerin Kullanımı

in: Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Doç. Dr. Melihan ÜNLÜ, Editor, Pegem, Ankara, pp.91-118, 2020 Creative Commons License

Cebir

in: Zorlanan Çocuklar İçin İlköğretim Matematik Öğretimi, Öçal, M.F., Kar, T, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.157-172, 2018