Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

GASTRIC EVACUATION RATES OF JEWELFISH HEMICHROMIS BIMACULATUS: EFFECTS OF TEMPERATURE, MEAL AND FISH SIZES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, no.3, pp.2513-2521, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Growth Performance of Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Reared in Sea Cages at the Southeastern Black Sea

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.2, pp.179-186, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Acute effects of copper and lead on some blood parameters on Coruh trout (Salmo coruhensis)

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, no.16, pp.3204-3209, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Vitamin E on Black Sea Trout (Salmo labrax) Broodstock Performance

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of dietary vitamin E on the sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss)

AQUACULTURE RESEARCH, vol.39, no.9, pp.1014-1018, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of ascorbic acid supplementation on sperm quality of rainbow trout (Onchorynchus mykiss)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.8, no.1, pp.171-175, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Alabalıklarda Probiyotik Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.1, pp.45-52, 2011 (National Refreed University Journal)

Alabalıklarda Probiyotik Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.4, pp.45-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Quality Parameters of Pastry With Anchovies

14th FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, İzmir, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.73

Determination of Physical Quality Characteristics of Turkish Ravioli with Anchovy

14th FABA International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, İzmir, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.76

Yemleme Sıklığının Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis MITCHILL, 1814)'nda Yumurta Verimine Etkisinin Belirlenmesi

II. Su Ürünleri Yetiştiriciliğnde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.5

Comparison of Growth Performance of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss) and Turbot(Psetta maxima) in Polyculture

1 st. International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 September - 13 December 2015, pp.64

Sıcaklık Şoku Kullanarak Triploid Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax Üretimi

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı., Sakarya, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.24

Çoruh Alabalığı (Salmo Coruhensis) Yetiştiriciliğinde Kefirin Probiyotik olarak Etkisi

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,25-27 Ekim 2011, Antalya, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2011, pp.258

Balıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar ve Hibridizasyon

Doğal Alabalık Çalıştayı Sürdürülebilir Yetiştiricilik Koruma ve Balıklandırma, Trabzon, Turkey, 22 - 23 October 2009, pp.80

Rize’de Kültür Balıkçılığı ve Gelişme Potansiyeli

1. Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.446-449