Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Development of Rational and Irrational Beliefs Scale for University Students

24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2023, pp.87-88

Turkish Adaptation of the Beliefs About Losing Control Inventory

22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021

Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.178

Akıllı Telefon Bağımlılığı İle İnternet Bağımlılığı Nomofobiyi Açıklar Mı?

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Öfke İçin Akılcı Duygusal Davranış Terapisi: Bir Örnek Çalışma

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.194

Instagram Kullanıcılarında Sosyal Görünüş Kaygısının İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.620-621

Nomofobi ile Psikolojik İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.314

İnternet Bağımlılığının Yordanması: Otantik Yaşam ve Yaşam Bağlılığı

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.314

Investigation of the Effect of Hope and Self-Esteem on the Perception of Career Future

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.151

Relations Between Positive Perception, Social Relationship and Resilience: A Structural Equation Model

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.77

Relationship Between Problem Mobile Phone Use, Mental Health Continuum and Meaning in Life in University Students

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.1 Sustainable Development

Ergenlerde “Siber” Psikolojik Sağlamlık: Siber Zorbalar ve Onların Kurbanları

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.395

Books & Book Chapters

Bilişsel Davranışı Terapiler Sözlüğü

in: Bilişsel Davranışı Terapiler Sözlüğü, Murat Artıran, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-516, 2023

Teknoloji Bağımlılığına Yönelik Ölçekler

in: Teknoloji Bağımlılıkları, Şahin Cengiz,Günüç Selim, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.319-357, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals