Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HALEN DEVAM EDEN TEHLİKE: D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU: 3 VAKA

IV. ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİŞ, Muğla, Turkey, 28 September - 02 October 2022, pp.71

Hashimoto Tiroiditli Kadın Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

IV. Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 02 October 2022, pp.59

COVID-19 Hastasında Saptanan Spontan Pnömotoraks Olgusu

1.Ulusal Dahiliye Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 May 2022, pp.135-137 Sustainable Development

NADİR GÖRÜLEN BİR KETONÜRİ SEBEBİ: KETOJENİK DİYET

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.146

MİDE METASTAZI İLE TANI ALAN MEME KANSERİ OLGUSU

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.147 Sustainable Development

NADİR GÖRÜLEN BİR SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENİ: ÇAYLA GELEN HİPERTANSİYON

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.145

YATAN HASTALARDA NÜTRISYONEL DURUMUN DEĞERLENDIRILMESI

6. İlaç ve Tedavi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 22 - 26 September 2021, pp.460

metformin kullanan tip 2 dm hastalarında b12 sıklığının incelenmesi

sağlık bilimleri üniversitei iç hastalıkları kongresi 2018, İstanbul, Turkey, pp.22

VİTAMİN B12 DÜZEYİ İLE KRANİAL MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020

Kronik Tinnituslu Hastalarda D Vitamin Eksikliğinin Rolü

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2019

AKUT PANKREATİTLİ YAŞLI VE GENÇ HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

21. ULUSAL İÇ HASTALIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.109

DİYABETİK HASTALARDA MEME PATOLOJİLERİNİN İNCELENMESİ

5. İLAÇ VE TEDAVİ KONGRESİ-1. ULUSLARARASI İLAÇ VE TEDAVİ KONGRESİ, Bafra, Cyprus (Kktc), 2 - 06 October 2019, pp.497-498 Sustainable Development

DİYABETİK HASTALARDA MEME ARTERYAL KALSİFİKASONU

16. METABOLİK SENDROM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.56 Sustainable Development

OTOIMMUN HEMOLTIK ANEMI VAKASERISI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi2. İç HastalıklarıKongresi, Turkey, 19 - 22 June 2019

YETİŞKİNLERDE OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: VAKA SERİSİ

sağlık bilimleri üniversitei iç hastalıkları kongresi 2019, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2019, pp.53

AKUT ÜST GASTROİNTSTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE GELEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

sağlık bilimleri üniversitei iç hastalıkları kongresi 2019, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2019, pp.54

POSTPARTUM TİROİDİT, LENFOSİTİK HİPOFİZİT BİRLİKTELİĞİ: VAKA SUNUMU

15. uludağ iç hastalıkları kongresi, Bursa, Turkey, 2 March - 04 April 2019, pp.362-364

SAĞ SUBMANDİBULER EKTOPİK TİROİD DOKUSU DUAL BT BULGULARI

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.211

Göğüste kitle ile gelen lenfoma olgusu

20.Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Turkey, 11 - 14 October 2018

Spontan tümör lizis sendromu: olgu sunumu

20.Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Turkey, 11 - 14 October 2018

ileri yaşta tanı alan alkaptonüri vakası

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.36

spontan tümör lisis sendromu

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.40

primer psoas apsesi: olgu sunumu

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.48

evre 4 kanserli hastalarda hipofizer yetmezlik sıklığı

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.30 Sustainable Development

hashimoto tiroiditli hastalarda metabolik sendrom sıklığı

metabolik sendrom, Muğla, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.33-34

metformin intoleransı olan hastalarda helicobacter pylori sıklığı

4. İlaç ve tedavi kongresi, Girne, Turkey, 19 - 23 September 2018, pp.33

Simultaneous Synchronous and Metacron Multiple Primer Malignant Cases And MR Findings

9. ASIAN CONFERENCE ON EMERGENCY MEDICINE AND 13. TURKISH EMEGENCY MEDİCINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2017

Akut Fosfat Nefropatisi Olgu Sunumu

19.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2017

Parapleji Tablosu İle Gelen Vertebra Lenfomalı Hasta: Olgu Sunumu

8.Adademik Geriatri Kongeri, ANTALYA, Turkey, 16 - 19 April 2015

Derin Anemi İle Gelen İnfektif Endokartit Vakası

8. Akademik Geriatri Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2015

Metrics

Publication

100

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals