Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FIELD CHANGING: VIEWS OF TEACHERS TRANSFERRING FROM PRIMARY SCHOOL TEACHING TO SPECIAL EDUCATION

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.30, pp.1-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Difficulties and Achievements Throughout Career Stages: Vice Principles’ Perspectives

International Journal of Progressive Education, pp.17-3, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Crisis Management on Education Policies during Covid-19: The Case of China, USA and Italy

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.12-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

School Administrators' Challenges and Solutions Throughout Their Career Stages

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.6, no.12, pp.411-460, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Examining the Opinions of School Principals Regarding Unethical Issues in School Management

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.1, pp.113-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Teachers' Perceptions of Readiness for Change and Innovation Management in Their Schools

International Online Journal of Education and Teaching, vol.8, no.1, pp.261-287, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

A Stakeholder Approach to the Educational Process: Parental Involvement

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.11, pp.287-297, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

EFFECTS OF SCHOOL PRINCIPALS’ LEADERSHIP STYLES ON LEADERSHIP PRACTICES

MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, vol.8, no.2, pp.1-13, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Teacher Training Policies in Japan in the Context of Ethical Values

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.11, no.1, pp.7-19, 2018 (ESCI) identifier

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojisi Kullanım Becerilerinin Geliştirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.42, no.2, pp.207-222, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Örgütsel Dışlanma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 11 April 2021

Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Etik Algılarının İncelenmesi

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 06 September 2020

Akademisyenlerin İnovasyon Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

INTERNATIONAL PEGEM CONFERENCE ON EDUCATION, 16 - 19 September 2020

Öğretim Elemanlarının Akademik Kimlik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 October 2019

Öğretim Elemanlarının Akademik Liderlik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 October 2019

Lisans Öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumlarından Beklentileri

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.77

Lisans Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarını Etkileyen Unsurların İncelenmesi

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.78

Önlisans Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkiler Kavramları ve Uygulamalarına Bakış Açılarının İncelenmesi

VIII.International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.258-262

Yükseköğretim Öğrencilerinin Halk Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.263-268

Yükseköğretim Kurumlarında Küresel Liderlik Algılarının İncelenmesi

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.122-123

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Alan Değiştirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.121-122 Sustainable Development

Ethics Education in Teacher Training in Japan

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Yönetici Akademisyenlerin Profesyonel Gelişim Bağlamında Akademik Liderlik Algıları

3 rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Books & Book Chapters

Dikey Karşılaştırma

in: Nitel Araştırmalarda Örnek Olay Yöntemi, Taşçı Gülşah, Levent Faruk A., Editor, Anı Yayınevi, Ankara, pp.87-108, 2021

Liderlik Kuramları

in: Güncel Liderlik Kuramları, Çetin Münevver, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-29, 2021

E-Girişimcilik

in: Girişimcilikte Güncel Paradigmalar, Çetin Münevver, Karsantık İsmail, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.97-119, 2020

Hesap Verebilirliğin Kavramsallaştırılması

in: Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik, Çetin Münevver, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-18, 2020

Akademik Kimlik ve Etik

in: Yükseköğretimde Etik, Levent, Faruk A., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.60-79, 2020

İnovasyon Yönetiminde Liderlik

in: İnovasyon Yönetiminde Stratejiler ve Süreçler, Çetin Münevver, Karsantık İsmail, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.147-178, 2020

Yükseköğretim Yönetiminde Etik

in: Yükseköğretimde Etik, Ahmet Faruk Levent, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.37-56, 2020

Stratejik Girişimcilik

in: Girişimcilikte Güncel Paradigmalar, Çetin, Münevver Karsantık, İsmail, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.49-66, 2020

Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik Politikalarının ve Sistemlerinin Önemi

in: Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan Eğitimde 58 Yıl, Doğan Kılıç Elife, Editor, Anı Yayınevi, pp.31-49, 2020

Eğitimde İnovasyon Yönetimi

in: İnovasyon Yönetiminde Stratejiler ve Süreçler, Çetin Münevver, Karsantık İsmail, Editor, Nobel Yayınevi, pp.289-305, 2020

Tarama Araştırma Desenleri

in: Eğitim Araştırmaları, , Editor, Edam, 2019

Liderlik Kuramları

in: Güncel Liderlik Kuramları, Çetin Münevver, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-29, 2019

Uluslararası Karşılaştırmalar

in: Eğitim Politikaları, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.129-160, 2019 Sustainable Development

Bilgi Yönetimi

in: Yönetim: Genel Esaslar, Kartal Nazım, Demir Konur Alp, Editor, ORİON, 2018

Investigation of Teacher Opinions on Crisis Management in Primary and Secondary Schools

in: Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.304-310, 2018

The Management of Conflicts among Teams in the School and the Leader’xxs Impact on the Conflict Process

in: Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.73-81, 2018

Hesap Verebilirliğin Kavramsallaştırılması

in: Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik, Çetin Münevver, Editor, Nobel, 2018

Örgütsel Küçülme

in: Yönetim: Kuram ve Teknikler, Kartal Nazım, Demir Konur Alp, Editor, ORİON, 2018

Liderlik Kuramları

in: Güncel Liderlik Kuramları, Çetin Münevver, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-29, 2017

Eğitim Sistemindeki 444 Yapılanmasına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

in: 4 4 4 Yapılanmasına İlişkin Kapsamlı Bir Çalışma, Bakioğlu, Ayşen, Editor, Nobel, Ankara, pp.37-66, 2016

Liderlik Kuramları

in: Güncel Liderlik Kuramları, ÇETİN MÜNEVVER, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-38, 2016

Çatışma Çözümüne ve Potansiyel Güç Mücadelelerine Bir Kazan Kazan Yaklaşımı

in: Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, Asım Arı, Editor, Eğitim, Konya, pp.295-312, 2016

Liderlik

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Bakioğlu, Ayşen, Editor, Nobel, Ankara, pp.25-48, 2016